Vriend van de StEG

Hoe kunt u ons steunen?

Hoewel de StEG hard werkt, is de organisatie nog relatief klein en zijn de financiële middelen beperkt. We zijn op zoek naar diverse vrijwilligers met verschillende kwaliteiten!
a). vrijwilligers die helpen met scannen en metadateren (beschrijven) van het materiaal.  Het beschrijven gebeurt electronisch met speciale zeer gebruikersvriendelijke software.
b). Vrijwilligers die helpen met het verzamelen /selecteren van materiaal en die er verhalen over  schrijven.
c). U kunt ons ook financieel steunen. Elke donatie is welkom. De apparatuur die we gebruiken is kostbaar, de abonnementen voor software en internet etc. zijn ook niet goedkoop. Kortom, we moeten zeer efficient met onze beperkte middelen omspringen. Bepaalde investeringen die we graag zouden doen moeten of worden uitgesteld of gefaseerd plaatsvinden.
d). We zijn nog op zoek naar een netwerkspecialist met kennis van Synology-servers-  en ons systeembeheer helpt met het verder beheren en uitbouwen van het netwerk.
e). Een website ontwerper met goede kennis van WordPress, php, java en  Photoshop
 

Financiële steun

Door een jaarlijkse bijdrage van €15.= (meer mag ook!) helpt u ons bij het realiseren van ons doel de geschiedenis van Gennep voor publiek te gehouden en te ontsluiten. In ruil voor uw bijdrage kunt u regelmatig een kijkje achter de schermen nemen. Geef u op als “vriend van de StEG”  dat kan via dit formulier: Ik wil vriend v.d. StEG worden.
U kunt uw bijdrage storten op banknr. NL 36 RABO 0361 4746 60 t.n.v. Stichting Erfgoed Gennep o.v.v. “Vriend van de StEG”.
De StEG heeft een culturele ANBI status zodat u ons fiscaal vriendelijk kunt steunen.
Een gift aan ons kan een extra belastingvoordeel voor u opleveren. De gift mag u voor 125% aftrekken van de belasting. De voorwaarden hangen af van het soort gift.
  • Gewone giftDe in een jaar gedoneerde gewone giften zijn aftrekbaar voor zover deze samen meer bedragen dan € 60,- of – als dat meer is – 1% van het verzamelinkomen van uw huishouden. Voor de aftrekbaarheid van de giften geldt een maximum van 10% van dat inkomen.
  • Periodieke gift. Een periodieke gift is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U moet in een notariële ‘akte van schenking’ laten vastleggen dat u ten minste vijf jaar achtereen minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag geeft aan een culturele instelling met de ANBI-status.
  • LegaatVerder is het mogelijk een bedrag in geld of een goed  na te laten aan ons.

Hartelijk dank!

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.