1945: Eerste herdenking van de bevrijding
12/2/1946: de eerste herdenking van de bevrijding bij de tijdelijke graven van de slachtoffers bij de Stadsherberg. (3.00 min)

De film (gemaakt door de fam. Jetten) toont de grote schade in Gennep. We zien, naast de Zandstraat, de Niersweg, de verwoeste Martinuskerk, het kapotgeschoten complex van klooster, school en “ziekenhuis”. Soldaten marcheren naar de plek waar het eerste oorlogsmonument stond (nu op het terras van de Stadsherberg). Burgemeester van Banning die een toespraak houdt. Naast het kruis worden de vlaggen van Nederland en de geallieerden gehesen. Er worden diverse kransen op de graven en rondom het kruisbeeld gelegd. (2.55min)

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.