1952: Confectie-atelier Ottersum

53. 1952: Confectie-atelier Ottersum. (4.18 min)

Na het sluiten van de boterfabriek aan het Zand in Ottersum (Stoomzuivelfabriek St Jan) begon daar een confectie-atelier.
De film besteedt aandacht aan de meisjes die werkzaam waren op het confectie-atlelier dat kort na de oorlog werd opgericht in de oude boterfabriek of liever de voormalige “stoomzuivelfabriek St. Jan”.
We zien opnames van het gebouw van buiten. Daarna zien we opnames van de snij- en naaiafdeling. Een groot aantal medewerkers verschijnt na elkaar in beeld. Er worden knopen aangezet, mouwen geperst en niet te vergeten er wordt…koffiegedronken. Ook is er aandacht voor de medewerkers van de administratie.

 

 

 

 

1952: Ottersum: Raadhuis en ambtenaren

52. 1952 Raadhuis Ottersum en de aldaar werkzame ambtenaren. (1.12min)

De film begint met een blik op het voormalige stadhuis van Ottersum (de huidige dokterspraktijk). Vervolgens zien we enkele ambtenaren die al dan niet rokend achter een typemachine hun werkzaamheden verrichten.

1952: Ottersumse brandweer

51. Daar komt de brandweer! (4.38min)

Een gedigitaliseerd super 8 filmpje over de vrijwilligers van de Ottersumse  brandweer.De film begint met een aantal vrijwilligers die met een zeer authentieke handpomp een waterspuit op gang trachten te krijgen. Dat lukt natuurlijk van geen kanten. Behalve een armzalig waterstraaltje gebeurt er niets. De brand (in een kleine afvalhoop gaat rustig verder.
Na ruim 2 minuten….. Gelukkig zijn daar de vrijwilligers van de Ottersumse brandweer die met professioneel materiaal (slangen met snelkoppelingen voor op de waterleiding).
Resultaat een krachtige waterstraal blust de brand. : Brand meester! Tot slot worden de toeschouwers nog op een douche getrakteerd. Gelukkig was de brand bereikbaar vanuit een aansluiting op het waternet. Een brandweerwagen met voorraadvat en pompinstallatie hebben we niet gezien. Maar ja, ..1950,  dat waren andere tijden!

1952: Ottersumse EHBO

50. 1952: Ottersumse EHBO. (1.36 min)

Een ongeval in Ottersum op het Raadhuisplein. De Ottersumse EHBO oefent voor de situatie dat het een keer  echt gebeurt.
Gelukkig is er nog geen autoverkeer. Het slachtoffer wordt gespalkt en op een brancard getild. Daarna gaat het richting arts? kroeg? wie zal het zeggen!

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.