1965: Gilden Landjuweel

18. 1965: grote gildendag op de Groes: het Landjuweel.

1965: grote gildendag op de Groes: het Landjuweel. De gilden trekken eerst door de Niersstraat.

De film gemaakt op de eerste verdieping aan het begin van de Niersstraat laat de grote verscheidenheid aan groepen zien die voorbij trekken. Veel Vendelzwaaiers, mannen in frak, veel trommelaars, calèches (openkoetsrijtuigen),  schutterskoningen en koninginnen, mannen gearmd met vrouwen, heuse Maria’s,  ruiters ter paard, en heel veel publiek langs de weg. (4.59min)

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.