De stichting heeft onderdak gevonden in de Kenniskeuken. Onder de bibliotheek is een van de ruimte ingericht voor de activiteiten van onze stichting.
Onze vrijwilligers kunnen hier werken aan het digitaliseren van het materiaal dat tot het erfgoed van Gennep behoort.