05/06/24  Nationale Archeologiedagen         (Kijk ook hier)

Tijdens de Nationale Archeologiedagen op 15 en 16 juni kunnen kinderen opgegraven schatten laten zien in museum Het Petershuis.

 

In de binnentuin van museum Het Petershuis kun je zelf aan de slag: graven maar. Als je iets hebt gevonden dan maak je het schoon en misschien kun je het nog restaureren. Dat doe je dan samen met iemand van de stichting Monarch. Dat gebeurt in de kelder van het stadhuis vlakbij het museum. In die kelder zie je trouwens ook nog een heel oude gevangeniscel! Als een echte archeoloog ga je aan de slag. Is je opgegraven schat schoon en gerestaureerd dan ga je naar de Kenniskeuken in de bibliotheek. Daar ga je beschrijven wat je gevonden hebt en word je schat gefotografeerd. Mensen van de Stichting Erfgoed Gennep helpen je daarbij.

 

Ben je klaar met alles, dan heb je het diploma Gennepse schatgraver verdiend! Tenslotte ga je weer terug naar het museum. Samen met iemand van het museum zoek je een mooi plekje uit om jouw vondst tentoon te stellen. Jouw familie en vrienden kunnen in de tentoonstelling bekijken wat jij opgegraven hebt.

 

Omdat Gennep al een heel oud stadje is, is er in de bodem nog heel veel te vinden. In het Petershuis zie je veel archeologische vondsten zoals glaswerk van de Romeinen of aardewerken borden en kannen uit de Middeleeuwen. Dus graven in Genneps grond levert soms verrassende vondsten op.

 

Deze archeologieworkshop duurt bij elkaar ongeveer drie kwartier. Tussen 13.00-16.30 uur kun je terecht in het museum. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Hartelijk welkom en heel veel plezier.


Klik hier om het inschrijfformulier van onderstaande lezing te openen

15/05  Lezing over de Duitse inval in Gennep  van 10 mei 1940
 

Ruim 70 geïnteresseerden bezochten gisteravond de lezing “10 mei: de Duitse inval in Gennep” door onze medewerker Roel Dekker. In een helder gestructureerd verhaal toonde Roel, met behulp van foto’s en kaarten, de aanloop naar en de uitvoering van de Duitse inval op 10 mei 1940 in Gennep. In zijn betoog belichtte Roel zowel de Nederlandse als de Duitse kant. Hij schetste met de nodige voorbeelden, soms tot in detail, de zeer gebrekkige voorbereiding aan Nederlandse kant. Het grote tekort aan middelen, het gebrek aan soldaten, en de problematische communicatiestructuur kwamen allemaal voorbij.

Minutieus beschreef hij de wijze waarop in de nacht van 10 mei de Duitsers stap voor stap vanaf Duits gebied het Nederlandse territorium bij Gennep binnendrongen. Zeer realistisch beschreef hij hoe een groep Duitse soldaten, geholpen door NSB’ers, vanaf de grens bij Hommersom optrok naar de brug en deze wist te bezetten. Illustratief was de manier waarop op station Gennep één man bij een wissel de pantsertrein moest tegenhouden. Toen deze soldaat uiteindelijk alarm wilde slaan, hadden Duitse troepen de communicatielijnen al gesaboteerd.

Er was onder het publiek grote waardering voor de manier waarop Roel alle verwikkelingen rond de inval beschreef.

De situatie rondom station Gennep- met de (later gesaboteerde) communicatielijnen en de in de nacht gefixeerde wissel die treinen van het hoofd- naar een zijspoor stuurden.
Ruim twee uur - met een pauze - luisterde men aandachtig naar Roel's betoog

Vr 27/04
Harm Teunissen koninklijk onderscheiden.  
Op de gemeentelijke website werd nog eens uit de doeken gedaan waarom het de majesteit had behaagd Harm een onderscheiding toe te kennen:

Tussen 1991 en 1998 was Harm Teunissen bestuurslid bij basisschool Maria Goretti. Hier speelde hij een belangrijke rol bij het herstel van het door hoogwater beschadigde schoolgebouw en het opzetten van nieuwe faciliteiten zoals een computerlokaal. Ook deed Harm vrijwilligerswerk en was hij jeugdleider bij voetbalvereniging Vitesse ‘08. Daarbij coördineerde hij ook de oud papierinzamelingen. Ook adviseerde Harm over de bouw van een repetitielokaal voor harmonie Unitas et Fedilitas, waarvoor hij tevens fotograaf is. In 2005 startte Harm de website Gennepnu.nl, een bron van lokale informatie die hij tot op de dag van vandaag onderhoudt. Hij zet zich in voor het behoud van onze lokale geschiedenis door zijn werk met Stichting Monarch, inclusief het realiseren van een monument voor de omgekomen Gennepse Joden: Stolpersteine. Harm is daarnaast medeoprichter van Stichting Erfgoed Gennep, waar hij sinds 2020 voorzitter is. Deze stichting zet zich in voor het verzamelen, beheren, behouden en openbaar maken van digitale collecties en cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente Gennep.

Harm ontvangt de onderscheiding van burgemeester Hans Teunissen, Nelly kijkt met gepaste trots toe!

15/05 Lezing "10 mei 1940, Duitse inval in Gennep" (Helaas volgeboekt)

De Stichting Erfgoed Gennep organiseert op woensdag 15 mei 2024 om 20.00u een lezing in de kenniskeuken.

 

Helaas is deze lezing volgeboekt. Gezien de belangstelling is het heel wel denkbaar dat we hem binnenkort nog een keer herhalen. Het tijdstip is nu nog niet bekend. U kunt uw belangstelling  kenbaar maken door gewoon nu in te schrijven. U krijgt dan van ons een mailtje op het moment dat de datum van de herhaling bekend is. U kunt dan beslissen of u wilt komen.

 

Roel Dekkers van de StEG zal een lezing verzorgen met als titel, “10 mei 1940, Duitse inval in Gennep” Hij gaat daarbij in op de gebeurtenissen van die dag toen Nederland bruut overvallen werd door Duitse troepen en wat het begin in luide van de Tweede wereldoorlog.

Aan de hand van originele beelden en kaart materiaal uit die tijd gaan wij een beeld schetsen van de opbouw van de verdedigingslinie langs de Maas, welke maatregelen werden er in en rond Gennep genomen om een inval te verhinderen of af te remmen.

Tevens besteedt hij aandacht aan   hoe het heeft kunnen gebeuren dat in de vroege ochtend van de 10 mei 1940 een gepantserde trein vanuit Duitsland ongeschonden over de Maasbrug bij Gennep heeft weten te komen

.

Als U meer wilt weten over deze gedenkwaardige dag voor Genneps schrijf u dan via de link  hieronder. Kom op 15 mei naar de kenniskeuken, de avond begint 20:00u.

Gratis inschrijven voor reservelijst of een herhaling van de lezing (datum nog onbekend)  via deze link

04/04/2024
De aanhouder wint….
Er wordt al 6 weken lang op donderdagochtend gewerkt aan het scannen van documenten uit het archief van de Protestantse Kerk door Mieke Hoogkamp en Paul Mengelberg. Op dit moment zijn er al ruim 5000 pagina’s gescand, wat naar schatting ongeveer 25% van het totale archief vertegenwoordigt. Het archief bevat veel alledaagse documenten, maar af en toe stuiten ze ook op bijzondere of zeldzame stukken. De oudste documenten in het archief dateren uit de eerste helft van de 17e eeuw. Een voorbeeld dat uit 1711 stamt…..Wie kan er nog zo mooi schrijven?

02/04/2024
“Opa op bezoek!”

Wie kent hem niet? Tonny Wilbers! Afgelopen week was hij bij ons te gast om foto’s van ‘metadata’ te voorzien. Foto’s scannen is leuk, maar het is ook handig om te weten waar ze over gaan, wanneer ze genomen zijn, wie erop staat, en wat er eventueel gebeurt. Deze gegevens kunnen we elektronisch aan de foto’s toevoegen. Hierdoor kunnen we later veel sneller foto’s terugvinden, wat niet onbelangrijk is als je er ruim 300.000 hebt… Het invullen van deze gegevens moet natuurlijk gedaan worden door deskundige mensen op dit gebied. En in het geval van carnaval (1966) is Tonny Wilbers – destijds Prins Carnaval – de aangewezen persoon! Tonny benoemt en Roel tikt het in!
U begrijpt voordat alle foto’s zijn gedaan is er al weer behoorlijk wat water door de Maas gestroomd! Maar we gaan gewoon stug door!

28/03/2024
Eind maart heeft Herman (van modelspoorteam “de Maaslijn”)en onze eigen Nick zich ontfermt over onze spoorlijn.
Herman heeft een aantal schakelingen ontworpen en ingebouwd zodat er twee en op termijn zelfs drie treinen gelijktijdig op ons spoor kunnen lopen. Het is een eerste fase in ons streven de maquette  verder up te waarderen.  Het is fantastisch als zo’n prachtig beeld uit het verleden, toen de NBDS nog zovelen in Gennep werk en mobiliteit verschafte,  zo in ere kan worden gehouden. Interesse in een modelspoorhobby? In Milsbeek zetelt een al jaren landelijk bekende club. Klik hier voor meer informatie

17/03

Nederland is neutraal in Gennep is het rustig………….of toch niet?

Roel Dekker heeft een artikel geschreven over de situatie in Gennep tijdens de eerste wereldoorlog.  Hoewel Nederland neutraal was moest de strategisch gelegen Maasbrug worden verdedigd. Lees het gehele verhaal hier

foto links: De Maasbrug vanaf de Oeffeltsekant rond 1915 met 2 soldaten op wacht.

16/03 NBDS 150 jaar
Kort geleden eindigde in Museum het Petershuis en de kenniskeuken de tentoonstelling 150jr NBDS. De schitterende expositie kwam tot stand in nauwe samenwerking met onze Duitse vrienden in Goch en Wesel. Zij stelden materiaal beschikbaar over de NBDS. Een van hen, Walter Verführt uit Goch bezit maarliefst 7 ordners met materiaal over de NBDS. De StEG heeft alle ordners gescand en vervolgens in een elektronisch boek omgevormd. Die boeken zijn in onze boekenkast te bekijkenn.

Station Gennep anno 1919

15/02 NBDS + Hervormde kerk

Nu de tentoonstelling van de NBDS in het Petershuis en Kenniskeuken weer voorbij is, zijn we druk in de weer van het scannen van honderden “doorzichtzakken” verzameld in 8 ordners  met daarin foto’s van de NBDS, een collectie van Werner Verfuert (Goch). De serie is een mooie aanvulling  op het materiaal dat we al bezitten.Elke  donderdagochtend wordt er op het archief  van de gemeente 3 uur gescand aan documenten uit het archief van de hervormde kerk. Het betreft allerlei soorten papieren.  Oud, jong, kwetsbaar, geschreven, getypt leesbaar en ….onleesbaar. Hiernaast een een voorbeeld van een blad uit de handelingen van de kerkeraad uit 1769.

Handelingen kerkeraad uit 1769
pagina voor pagina worstelen Paul (StEG) en Mieke Hoogkamp (PK Gennep) zich door de archieven heen....

09/02/2024 Scannen, scannen en nog eens scannen….
Scannen, scannen en nog eens scannen! De komende maanden zijn we druk doende om een ochtend in de week de archieven (15 meter!) van de Protestantse kerk te scannen. Met vriendelijke medewerking van de gemeente, i.h.b. Marieke Gerrits en haar collega’s van het archief, gebeurt dat op het stadhuis; de documenten zijn nl. in de gemeentearchief opgeslagen. Alle documenten die zijn getypt worden “ge-OCRD-ed” dwz. door de computer gelezen zodat ze ook doorzoekbaar zijn.

07/02/2024  Bevallingen uit het verleden (1952-1963) deel 1, 2 en 3
Het heeft even geduurd – het is erg druk bij de StEG – maar hier zijn ze dan: de fotoalbums van Mevrouw Lies Welles. Zij was kraamverzorgster in Gennep in de periode 1952 – 1963. Afgelopen jaar kwam ze met haar dochter langs en toonde ons  albums met foto’s en geboortekaartjes die zij tijdens haar werktijd in Gennep maakte. Wij kregen ze in bruikleen om te scannen.  Mevrouw Welles, inmiddels 90+ (!),  hielp bij de bevalling van veel Gennepse kinderen. Druk op een van de links hieronder om naar het betreffende album te gaan.” 

Of bekijk eens  onze boekenkast

Album 1

Album2

Album 3

 

Lies-Welles-Wijnen

31/01 Digitaliseren archief protestante kerk

Op verzoek van de protestante gemeente van Gennep gaat  de StEG het hele kerkarchief digitaliseren.  Mieke Hoogkamp van de protestante gemeente,  Marieke Gerrits, archivaris van de Gemeente Gennep waar het materiaal veilig en geconditioneerd  is opgeborgen en Paul Mengelberg van de StEG hebben  vandaag  afspraken gemaakt over de manier waarop het bijna “15 meter” lange archief  wordt  gedigitaliseerd. Het is een omvangrijke klus die wel enkele maanden in beslag zal nemen. Het archief bevat zelfs geschriften van vóór de bouw van de kerk in 1661.  Doel is om deze documenten uiteindelijk ook openbaar beschikbaar te maken.  De komende weken zullen we regelmatig wat van die oude documenten op deze site laten zien.

Met het digitaliseren wordt het eenvoudiger om historisch onderzoek te doen en dat is – naast archivering – de belangrijkste reden dat de StEG dit –  geheel belangeloos – doet.

 

17/01 Historische puzzel over Gennep gepresenteerd

Vanaf vandaag bij de Primera te koop: een legpuzzel  met fraaie afbeeldingen uit de gemeente Gennep. De puzzel, waarvoor de StEG het materiaal heeft aangeleverd laat 26 fraaie opnames zie rondom een historische atlaskaart.  Vanochtend werd het eerste exemplaar door Teun Rutten (Primera) getoond, Maasland TV maakte opnames.

Teun Rutten (Primera initiatiefnemer) wordt geïnterviewd
achterkant van de puzzeldoos

16/01 Voorbereiding viering 80 jaar bevrijding

De StEG zit in het organisatiecomité ter voorbereiding van de herdenking van 80 jaar bevrijding. Een gemeentelijke werkgroep waarin zo’n 25 verschillende organisaties participeren hebben inmiddels eerste plannen gemeed voor de viering van 80 jr bevrijding. De activiteiten spreiden zich uit van september 2024 t/m mei 2025. De StEG gaat twee filmproducties maken met beelden en interviews.

  

12/01 StEG verzorgde NBDS lezing in de Goede Herder.

Harm Teunissen verzorgde een bijna 2 uur durende lezing over de rol die de NBDS in Gennep heeft gespeeld. In een goed bezette zaak luisterde en keek men naar beelden die het verhaal vertelden van de in 1873 opgerichte spoorwegmaatschappij die tot haar faillissement, in 1922, grote invloed had op het leven in Gennep.

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.