15/02 NBDS + Hervormde kerk

Nu de tentoonstelling van de NBDS in het Petershuis en Kenniskeuken weer voorbij is, zijn we druk in de weer van het scannen van honderden “doorzichtzakken” verzameld in 8 ordners  met daarin foto’s van de NBDS, een collectie van Werner Verfuert (Goch). De serie is een mooie aanvulling  op het materiaal dat we al bezitten.Elke  donderdagochtend wordt er op het archief  van de gemeente 3 uur gescand aan documenten uit het archief van de hervormde kerk. Het betreft allerlei soorten papieren.  Oud, jong, kwetsbaar, geschreven, getypt leesbaar en ….onleesbaar. Hiernaast een een voorbeeld van een blad uit de handelingen van de kerkeraad uit 1769.

Handelingen kerkeraad uit 1769
pagina voor pagina worstelen Paul (StEG) en Mieke Hoogkamp (PK Gennep) zich door de archieven heen....

09/02/2024 Scannen, scannen en nog eens scannen….
Scannen, scannen en nog eens scannen! De komende maanden zijn we druk doende om een ochtend in de week de archieven (15 meter!) van de Protestantse kerk te scannen. Met vriendelijke medewerking van de gemeente, i.h.b. Marieke Gerrits en haar collega’s van het archief, gebeurt dat op het stadhuis; de documenten zijn nl. in de gemeentearchief opgeslagen. Alle documenten die zijn getypt worden “ge-OCRD-ed” dwz. door de computer gelezen zodat ze ook doorzoekbaar zijn.

07/02/2024  Bevallingen uit het verleden (1952-1963) deel 1, 2 en 3
Het heeft even geduurd – het is erg druk bij de StEG – maar hier zijn ze dan: de fotoalbums van Mevrouw Lies Welles. Zij was kraamverzorgster in Gennep in de periode 1952 – 1963. Afgelopen jaar kwam ze met haar dochter langs en toonde ons  albums met foto’s en geboortekaartjes die zij tijdens haar werktijd in Gennep maakte. Wij kregen ze in bruikleen om te scannen.  Mevrouw Welles, inmiddels 90+ (!),  hielp bij de bevalling van veel Gennepse kinderen. Druk op een van de links hieronder om naar het betreffende album te gaan.” 

Of bekijk eens  onze boekenkast

Album 1

Album2

Album 3

 

Lies-Welles-Wijnen

31/01 Digitaliseren archief protestante kerk

Op verzoek van de protestante gemeente van Gennep gaat  de StEG het hele kerkarchief digitaliseren.  Mieke Hoogkamp van de protestante gemeente,  Marieke Gerrits, archivaris van de Gemeente Gennep waar het materiaal veilig en geconditioneerd  is opgeborgen en Paul Mengelberg van de StEG hebben  vandaag  afspraken gemaakt over de manier waarop het bijna “15 meter” lange archief  wordt  gedigitaliseerd. Het is een omvangrijke klus die wel enkele maanden in beslag zal nemen. Het archief bevat zelfs geschriften van vóór de bouw van de kerk in 1661.  Doel is om deze documenten uiteindelijk ook openbaar beschikbaar te maken.  De komende weken zullen we regelmatig wat van die oude documenten op deze site laten zien.

Met het digitaliseren wordt het eenvoudiger om historisch onderzoek te doen en dat is – naast archivering – de belangrijkste reden dat de StEG dit –  geheel belangeloos – doet.

 

17/01 Historische puzzel over Gennep gepresenteerd

Vanaf vandaag bij de Primera te koop: een legpuzzel  met fraaie afbeeldingen uit de gemeente Gennep. De puzzel, waarvoor de StEG het materiaal heeft aangeleverd laat 26 fraaie opnames zie rondom een historische atlaskaart.  Vanochtend werd het eerste exemplaar door Teun Rutten (Primera) getoond, Maasland TV maakte opnames.

Teun Rutten (Primera initiatiefnemer) wordt geïnterviewd
achterkant van de puzzeldoos

16/01 Voorbereiding viering 80 jaar bevrijding

De StEG zit in het organisatiecomité ter voorbereiding van de herdenking van 80 jaar bevrijding. Een gemeentelijke werkgroep waarin zo’n 25 verschillende organisaties participeren hebben inmiddels eerste plannen gemeed voor de viering van 80 jr bevrijding. De activiteiten spreiden zich uit van september 2024 t/m mei 2025. De StEG gaat twee filmproducties maken met beelden en interviews.

  

12/01 StEG verzorgde NBDS lezing in de Goede Herder.

Harm Teunissen verzorgde een bijna 2 uur durende lezing over de rol die de NBDS in Gennep heeft gespeeld. In een goed bezette zaak luisterde en keek men naar beelden die het verhaal vertelden van de in 1873 opgerichte spoorwegmaatschappij die tot haar faillissement, in 1922, grote invloed had op het leven in Gennep.

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.