De StEG scant wekelijks vele bestanden. Van de bestanden die we reeds bezitten staat op dit moment een klein deel (ongeveer 4500) online in de beeldbanken en op de site(s). De komende jaren zal dat flink worden uitgebreid. Naast het scannen moeten veel bestanden nog gemetadateerd (beschreven) worden. Uiteindelijk zal naar verwachting 10-15% openbaar komen te staan; de rest is intern, in de kenniskeuken, waar onze werkruimte is.  Om toch iets te laten zien van hetgeen waarmee wij bezig zijn, is deze pagina ontwikkeld. We zullen vanaf nu steeds enkele foto’s uit de recent gescande collectie laten zien. 

 

(15/08) Priesterjubileum deken Huisman

Deze week hebben we het jubileumboek van het 60 jarig priesterjubileum van deken Huisman gescand. Druk op de foto of hier om het boek in te zien

(13/04) Kent u ze nog…de Gennepenaren?

Regelmatig scannen we boeken/boekjes over Gennep. In 1973 verscheen een klein boekje met  34 bladzijden met oude ansichtkaarten van bekende en minder bekende inwoners van Gennep. Het is een van de vele boeken die we, nadat we ze hebben gescand, OCR-en, dat wil zeggen doorzoekbaar maken. Daarnaast gebruiken we software die van de individuele pdf-bestanden weer een (blader-)boek maken. Geniet van de oude sfeerbeelden met de kleine toelichting. In onze boekenkast staan er nog veel meer boeken. Om het boek te openen, klik op de kaft. Veel plezier!

31/03 Bijzonder(e) document(en): Gennepse  middenstand
Verleden week kregen we een bijzonder document in handen. Thei Gartsen bracht een schrift waarin de notulen van de Gennepse Winkeliers vereniging (Lid van de RKLM de Roomsch Katholieke Limburgse Middenstand” (voorloper van de LOZO) zijn opgetekend over de periode 1934 – 1954. Hieronder staan enkele bladzijden afgebeeld uit 1939 van dit 357 pagina’s tellende bijzondere geschrift. Omdat het met de hand is geschreven – kunnen we het helaas niet OCR-en (doorzoekbaar maken) want dat kan alleen met teksten in drukletters.

Leuk is overigens een document dat we elders tegenkwamen en dat online is te raadplegen.:  de elektronische versie van Limburg 1900-2000 Historisch vademecum

30/03 Gemeentegids

We hebben een groot aantal gemeentegidsen gedigitaliseerd.

 Enkele maanden geleden hadden  we er al enkele uit de jaren 30 (zie onze boekenkast). Momenteel hebben we de gidsen 2005 – 2022 al gedaan. We gaan terug in de tijd en zijn dus nog wel even bezig. We missen nog gidsen uit de jaren 50-6-70 en 80. Heeft u nog een exemplaar? We houden ons aanbevolen.

16/03
Collectie H. Lemmen

Deze week kregen we een boek met ansichtkaarten van de NBS in bruikleen. Het bevat 30 pagina’s met authentieke ansichtkaarten van de stations van het “Duitse lijntje”, Boxtel-Wesel. Het boek is (waarschijnlijk) gemaakt rond 1920. Leuk om door heen te bladeren. Druk op de voorpagina om het boek te bekijken.

09/03
Uit de collectie Roovers. 

Beatrix was diverse malen ten gast bij de fam. Roovers. We vonden een aantal opnames waarop de – op dat moment nog – prinses  in Heijen was. (begin jaren 60)

16/02 De Gemeentegids van Gennep uit 1939 was al in ons bezit. Kort geleden kregen we de gemeentegids uit 1934. Inmiddels in deze opgenomen in onze boekenkast. (zie boeken)

Klik op de foto (blz 8 uit de gids) om de complete gids te openen.

24/01/23 Tonny Wilbers
Tonny Wilbers heeft enorm veel materiaal over Gennep. Afgelopen week waren we op bezoek en hebben we afspraken gemaakt over het digitaliseren van zijn collectie. Vandaag een eerste resultaat: het schitterende boek dat hij met grote zorg samenstelde over de reunie in 2000 van de bewoners “Rond um de mert in 1960”. We hebben er een boek van gemaakt dat bovendien doorzoekbaar is. Veel plezier! Klik hier of op nevenstaande afbeelding om het boek te openen. 

Een schitterend plakboek

24/01/23  Collectie Peter Roovers.
Ook deze week zijn we bezig geweest met het scannen van boeken uit de collectie van Peter Roovers. 

Een jonge (prinses) Beatrix op bezoek
het gezin Roovers
(Prinses) Beatrix bekijkt werk van Peter Roovers
Vorige slide
Volgende slide

18/01/23  Collectie Peter Roovers. Zie een voorbeeld  van een foto-album van zijn collectie hier.

04/01/23  Collectie Harrie-Jan Metselaars: foto’s uit de historie van toneelvereniging “Matigheid en Genoegen”

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.