De StEG scant wekelijks vele bestanden. Van de bestanden die we reeds bezitten staat op dit moment een klein deel (ongeveer 4500) online in de beeldbanken en op de site(s). De komende jaren zal dat flink worden uitgebreid. Naast het scannen moeten veel bestanden nog gemetadateerd (beschreven) worden. Uiteindelijk zal naar verwachting 10-15% openbaar komen te staan; de rest is intern, in de kenniskeuken, waar onze werkruimte is.  Om toch iets te laten zien van hetgeen waarmee wij bezig zijn, is deze pagina ontwikkeld. We zullen vanaf nu steeds enkele foto’s uit de recent gescande collectie laten zien. 

24/01/23 Tonny Wilbers
Tonny Wilbers heeft enorm veel materiaal over Gennep. Afgelopen week waren we op bezoek en hebben we afspraken gemaakt over het digitaliseren van zijn collectie. Vandaag een eerste resultaat: het schitterende boek dat hij met grote zorg samenstelde over de reunie in 2000 van de bewoners “Rond um de mert in 1960”. We hebben er een boek van gemaakt dat bovendien doorzoekbaar is. Veel plezier! Klik hier of op nevenstaande afbeelding om het boek te openen. 

Een schitterend plakboek

24/01/23  Collectie Peter Roovers.
Ook deze week zijn we bezig geweest met het scannen van boeken uit de collectie van Peter Roovers. 

Een jonge (prinses) Beatrix op bezoek
het gezin Roovers
(Prinses) Beatrix bekijkt werk van Peter Roovers
Previous
Next

18/01/23  Collectie Peter Roovers. Zie een voorbeeld  van een foto-album van zijn collectie hier.

04/01/23  Collectie Harrie-Jan Metselaars: foto’s uit de historie van toneelvereniging “Matigheid en Genoegen”

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.