Een (afdruk) van een artikel uit het “Dagblad voor Noord Limburg” van 2 februari 1964  waarin de redacteur een verslag doet van zijn/haar bezoek aan de in Gennep wereldberoemde “Marie van de Ouden Tol (Marie van den Alden Tol). De foto’s in het artikel zijn bewerkt omdat de krantenafdruk erg slecht was. Het artikel is “ge-ocr-ed” dwz dat het doorzoekbaar is. U kunt de afbeelding vergroten door in de balk boven het artikel te kiezen voor “automatisch zoomen” . Als u vergroot duurt het enkele seconden voordat het artikel opnieuw scherp gesteld wordt.

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.