04. 1938 Vooroorlogse processie in Gennep​.

Generaties lang kende ook Gennep het vaste ritme. De zondag na Sacramentsdag ging de Sacramentsparochie door de stad. Heel katholiek Gennep en de gelovigen uit de buurdorpen kwamen ervoor naar de Niersstad. Zo’n vijftig jaar geleden ging die traditie verloren. Hier wat fragmenten van een processie die over de markt trekt in 1938. (0.44 min)

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.