04. 1938 Vooroorlogse processie in Gennep​.

Generaties lang kende ook Gennep het vaste ritme. De zondag na Sacramentsdag ging de Sacramentsparochie door de stad. Heel katholiek Gennep en de gelovigen uit de buurdorpen kwamen ervoor naar de Niersstad. Zo’n vijftig jaar geleden ging die traditie verloren. Hier wat fragmenten van een processie die over de markt trekt in 1938. (0.44 min)