41.2000: in april 2000 wordt voor de allereerste keer de reünie “Rondum de Mèrt” gevierd

Heel veel Gennepenaren en oud-Gennepenaren. Deze film toont fragmenten van de film die toen gemaakt is (verkregen via Tonny Wilbers). (7.54 min)

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.