36. 1993: de watersnoodramp in Gennep (10.47min)
Kerstmis 1993. Kerstmis in Gennep gaat niet door. Gennep was ineens wereldnieuws met dijkdoorbraken en evacuatie met wat journaalfragmenten uit 1993.

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.