30. 1968: deken Akkers volgt deken Janssen op.
Hij wordt ingehaald bij de Niersbrug door harmonie, gilde, gemeentebestuur en de kapelaans Körvers en Terlingen, waarna hij in de Martinuskerk geïnstalleerd wordt. (3.40 min)