22. 1967  Lingano lingerie.

De film begint met de directeur die in zijn Amerikaan stapt. Daarna volgen beelden van enkele secretaresses achter hun schrijfmachine. Vervolgens gaat hen het atelier binnen en ziet men vrouwen achter verschillende machines zitten. Er wordt (om-)gezoomd, geknipt en gestikt. Tot slot worden de producten nog gestreken en ingepakt. De film eindigt met … (3.13min)

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.