22. 1967  Lingano lingerie.

De film begint met de directeur die in zijn Amerikaan stapt. Daarna volgen beelden van enkele secretaresses achter hun schrijfmachine. Vervolgens gaat hen het atelier binnen en ziet men vrouwen achter verschillende machines zitten. Er wordt (om-)gezoomd, geknipt en gestikt. Tot slot worden de producten nog gestreken en ingepakt. De film eindigt met … (3.13min)