11. 1946: viering van de bevrijding met de bevrijders.

Parade in Gennep en bezoek van koningin Wilhelmina. (6.03 min). In deze door de fam. Jetten gemaakte film zien we zien militaire vrachtwagens met soldaten door Gennep rijden toegejuicht door het publiek. We zien Schotten die samen met burgemeester van Banning die een bezoek brengen aan het oorlogskerkhof (Milsbeek) en aldaar een eerbetoon brengen aan de gevallenen.
Verder trok er door de straten van Gennep een bonte stoet met wagens, waar de gebeurtenissen van de oorlog en de bevrijding werden uitgebeeld. De inval, de Jantjes, de schade, de arbeitseinsatz, tot en met zelfs de wens om een deel van Duitsland bij Nederland te trekken vanwege de geleden schade. Men trok over het spoor, door de Willem Boyeweg, door de Spoorstraat, Zandstraat en Maasstraat. Er waren erepoorten opgetrokken en zelfs de Zandpoort herleefde.
In het laatste deel van de film zien we Wilhelmina op het bordes van het stadhuis. Burgemeester van Banning begeleidt haar naar de wachtende auto. De film sluit af met opnamen die op het station zijn gemaakt waar de Wilhelmina op de trein stapt. (6.04min)

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.