06. 1942-1943 Aangifte en Doop​.

Lang vervlogen tijden, met unieke beelden, welke wij te danken hebben aan burgemeester van Banning.
Wat zien we op de deze bijna 7 minuten film?
Het koetsje met de dopeling, de kraamverpleegster en de oma komt aan bij de (oude) St Martinuskerk in maart 1942
2) 15/8/43 geboorte van het 2e kind. Ook een burgemeester moet aangifte doen. Hij wandelt met zijn (bijna 1,5.jaar oude) zoon naar het stadhuis om officieel aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. De dag daarop wordt ze gedoopt. Per koets gaat het naar de kerk terwijl de Gennepse jeugd toekijkt.  Het is 16/8/43 een fraaie zonnige zomerse dag als men bij de (oude) Martinuskerk aankomt.  De zuster draagt het kind de kerk in. Door mocht toen helaas niet gefilmd worden, De opname gaat verder als de stoer weer uit de kerk komt. De koets brengt het gezelschap weer naar het huis op de Heijenseweg waar de burgemeester woonde. De aangifte was toch een stukje geluk in de sombere oorlogsjaren. Fietsen en banden waren blijkbaar nog niet schaars in augustus 1943, want heel veel fietser fietsen in beeld voorbij. Ook de Gennepse MBS tram komt zien we rijden en ook Adriaan Trienekens, de koster komt in beeld. (6.41min)

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.