(15/10) 

Persbericht

Tentoonstelling over de grenzen!

Wat bindt de regio Gennep met de regio Goch (D), wat is onze gemeenschappelijke geschiedenis? De tentoonstelling “500 jaar Gennep-Goch” laat dit tot leven komen! Op 31 oktober start de tentoonstelling in de Kenniskeuken, Gennep waarna begin 2021 deze te zien is in Das Rathaus in Goch.

Gennep en Goch liggen aan de rivier de Niers in de Niederrhein tussen Maas en Rijn. Voor de inwoners is deze streek van oudsher hun vaderland. De twee steden liggen op korte afstand van elkaar en hebben een gemeenschappelijke geschiedenis sinds eeuwen. Die kennis verdwijnt langzaam en de periode 1932- 1945 heeft daar zeker een rol in gespeeld. Dit gebied was het vaderland van Keltische en Germaanse stammen, bezet door de Romeinen en ruim 18 eeuwen langdeel van vele vorstendommen zoals Frankenland, Lotharingen, Heilige Roomse Rijk, Gelre, Kleef, Brandenburg, Pruisen, Frankrijk. Bij het Congres van Wenen werden Gennep en Goch gescheiden: Gennep werd Nederlands, Goch bleef Duits. Deze tentoonstelling vertelt over de gezamenlijke afkomst en vaderlandse geschiedenis van de laatste 500 jaar om de oude vriendschapsband te verstevigen. Daarnaast worden er lezingen verzorgd door Theo Ghijsen en Ushi Ingenbleek die op unieke wijze de geschiedenis vol anekdotes aanvullen. Deze lezingen zijn te zijner tijd op inschrijving via de Kenniskeuken  te reserveren. Data en tijden zullen in de plaatselijke media  tijdig aangekondigd worden. De tentoonstelling is te bezichtigen gedurende de openingstijden van de bibliotheek Gennep.

Stichting Gennep-Niers-Goch zet zich in de banden tussen de twee gemeenten aan te halen en te versterken. Naast het kunstwerk “KUNST met een BOOT-schap” / “KUNST mit einer BOOT-schaft” dat in 2021 zowel in Gennep als in Goch, identiek uitgevoerd en op monumentendag onthuld wordt, is de tentoonstelling ”500 jaar Gennep-Goch” hiervan eveneens een voorbeeld.

Contactpersoon voor nadere informatie: Harry van den Bogaert, telefoon 06 – 22 75 94 39

 


De speciale jubileumuitgave (klik op de foto om het boekje te openen / Bitte klicken Sie auf das Bild um das Buchlein zu offenen)

Klik hier om het boekje als pdf te downloaden.   Klicken Sie hier om das Büchlein als PDF herunterzuladen. (89MB)

2019 Bron: Genneps news

Geschiedenis van “het Duitse lijntje”  van N.V Noord-Brabantsche-Duitse Spoorweg-Maatschappij
in Duitland ook wel  “de Boxteler Bahn” genoemd.

Wie vandaag de dag de schamele overblijfselen aanschouwd van de spoorlijn van de voormalige N.V Noord-Brabantsche-Duitse Spoorweg-Maatschappij, kan zijn ogen nauwelijks geloven, als hij in de publicaties uit het begin van de vorige eeuw de spoorlijn van Boxtel naar Wezel tegenkomt in samenhang met de combinaties van plaatsnamen als Londen – Berlijn – Sint Petersburg! Deze spoorwegmaatschappij is aan het einde van de 19e eeuw een slagader in het Europese vervoersnet. Ondanks dat het met de maatschappij voor de wind ging, werd de afkorting N.B.D.S al snel uitgelegd als “Nimmer Baten Doch Schulden, omdat de maatschappij altijd in geldnood verkeerde.

Stations op de lijn Boxtel – Wesel

Gennep spoorstad