Categorie op Uncategorized

1965: Sacramentsprocessie door Niersweg, Markt en Zandstraat

17. 1965: Sacramentsprocessie door Niersweg, Markt en Zandstraat

1965: Sacramentsprocessie door Niersweg, Markt en Zandstraat, gefilmd door Mies Mooren. nb.Sacramentsdag, ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament genoemd, is een hoogfeest binnen de Rooms Katholieke Kerk. Het feest valt oorspronkelijk op de tweede donderdag na Pinksteren, maar wordt vandaag in de Belgische, Italiaanse en Nederlandse kerken meestal gevierd op de zondag erna. (4.37min)

Films en video’s

We hebben al veel video en filmmateriaal. Mocht u voor ons interessant materiaal bezitten houden we ons natuurlijk aanbevolen! Kies met behulp van het submenu wat u wenst te zien.

Vroeger – Nu: soms een wereld van verschil

Vroeger / Nu : soms een wereld van verschil

We hebben een aantal oude foto’s van Gennep geselecteerd en hebben geprobeerd nu dezelfde foto te maken. Soms levert dat verrassende beelden op.

Zandstraat

Postkantoor

ANBI

De belastingdienst heeft aan de Stichting Erfgoed Gennep de ANBI-status toegekend. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze ANBI-status kunnen particulieren, organisaties en instellingen een schenking aan de Stichting Erfgoed Gennep aftrekken bij de belastingaangifte. Dat betekent dat men 37% tot 52 % weer terugkrijgt, afhankelijk van de belastingschijf waarin men zit.

Aan het verkrijgen van de ANBI-status heeft de belastingdienst voorwaarden verbonden. Een aantal kerngegevens moet openbaar gemaakt worden. Deze gegevens staan hieronder vermeld.

Naam van de Stichting, zoals ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Stichting Erfgoed Gennep

 1. Het RSIN of Fiscaalnummer: RSIN 861844634
  K.v.K nummer: 80901395,
  Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60


 2. De contactgevens
  Stichting Erfgoed Gennep
  p/a Middelweg 33
  6591 DR Gennep
  T 0485-751022
  (zie inschrijving KvK)


 3. Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden in 2021 (zie inschrijving KvK)
  Voorzitter: dhr. Ir. H. Teunissen
  Secretaris: dhr. Drs. P. Mengelberg
  Penningmeester: dhr. J. Wessels
 4. Beleidsplan (lees meer)

   

 5. Beloningsbeleid
  Het stichting wordt geheel gerund door vrijwilligers

   

 6. De doelstelling (zie statuten)
  In art 2 van de statuten staat:
  De Stichting heeft ten doel:
  a. De e
  b. De bevordering van de cultuur in de meest ruime zin en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijks kan zijn.


  7. Het verslag van de uitgeoefende activiteiten

  Jaarverslag 2020 

  8. Een financiële verantwoording
  Zie de financiële verantwoording over het jaar 2020

Stichting formeel opgericht

Na maanden van voorbereiding was het gisteren dan zo ver. Met het zetten van 3 handtekeningen onder Stichtingsakte was de Stichting Erfgoed Gennep juridisch een feit. Om drie uur werden onder toeziend oog van notaris Wendelaar de handtekeningen gezet door het bestuur: Harm Teunissen, voorzitter; Paul Mengelberg, secretaris en Jan Wessels, penningmeester. Fotograaf

Frans Thonen legde de gebeurtenis op de gevoelige plaat vast. Deze foto kan in ieder geval ook al naar ons archief!

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.