1955: de harmonie jaren ’50. o.a de opening van de Maasbrug in 1955

16. 1955: de harmonie jaren ’50. Oa de opening van de Maasbrug in 1955

Op 17 mei 1955 werd de nieuwe verkeersbrug over de Maas  feestelijk in gebruik genomen. Voor de verkeersbrug werd gebruikt gemaakt van de vrije ruimte op de pijlers van de oude spoorbrug. De Commissarissen der Koningin van Noord-Brabant (De Quay) en Limburg (Houben) verrichtten de openingshandelingen. De Maasbrug is uitgevoerd als een stalen vakwerkbrug, één van de weinige grote rivierbruggen voor wegverkeer van dit type in Nederland, bestaande uit vijf delen van elk 62 meter lengte. De brug telt 1×2 rijstroken en heeft daarnaast een vrijliggend fietspad aan de noordzijde van de brug. De brug heeft voornamelijk een functie voor het regionale verkeer. Voor doorgaand verkeer is de 3 kilometer zuidelijker gelegen Maasbrug Boxmeer gelegen in de A77 de aangewezen route. (4.26 min)

1953: De Barmhartige Samaritaan.

15. 1953: onthulling van het oorlogsmonument de Barmhartige Samaritaan: oud monument) “De Barmhartige Samaritaan”

waarmee de gevallenen werden herdacht. “Het leven dat zij voor de vrijheid gaven verbiedt ons te leven als angstige slaven”. Het monument herdenkt de inwoners van Gennep die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog, en ook die soldaten die sneuvelden bij de bevrijding van Gennep. Tekst op A.N.W.B. bord: Barmhartige samaritaan, oorlogsmonument aan de hand van Jacob Maris (1953). Opgericht door de Gennepse bevolking”. De namen van 54 plaatselijke oorlogsslachtoffers en gevallenen zijn in de voet van het monument opgenomen. (3.32 min)

1946: viering van de bevrijding met de bevrijders.

11. 1946: viering van de bevrijding met de bevrijders.

Parade in Gennep en bezoek van koningin Wilhelmina. (6.03 min). In deze door de fam. Jetten gemaakte film zien we zien militaire vrachtwagens met soldaten door Gennep rijden toegejuicht door het publiek. We zien Schotten die samen met burgemeester van Banning die een bezoek brengen aan het oorlogskerkhof (Milsbeek) en aldaar een eerbetoon brengen aan de gevallenen.
Verder trok er door de straten van Gennep een bonte stoet met wagens, waar de gebeurtenissen van de oorlog en de bevrijding werden uitgebeeld. De inval, de Jantjes, de schade, de arbeitseinsatz, tot en met zelfs de wens om een deel van Duitsland bij Nederland te trekken vanwege de geleden schade. Men trok over het spoor, door de Willem Boyeweg, door de Spoorstraat, Zandstraat en Maasstraat. Er waren erepoorten opgetrokken en zelfs de Zandpoort herleefde.
In het laatste deel van de film zien we Wilhelmina op het bordes van het stadhuis. Burgemeester van Banning begeleidt haar naar de wachtende auto. De film sluit af met opnamen die op het station zijn gemaakt waar de Wilhelmina op de trein stapt. (6.04min)

1945: de eerste herdenking van de bevrijding

1945: Eerste herdenking van de bevrijding
12/2/1946: de eerste herdenking van de bevrijding bij de tijdelijke graven van de slachtoffers bij de Stadsherberg. (3.00 min)

De film (gemaakt door de fam. Jetten) toont de grote schade in Gennep. We zien, naast de Zandstraat, de Niersweg, de verwoeste Martinuskerk, het kapotgeschoten complex van klooster, school en “ziekenhuis”. Soldaten marcheren naar de plek waar het eerste oorlogsmonument stond (nu op het terras van de Stadsherberg). Burgemeester van Banning die een toespraak houdt. Naast het kruis worden de vlaggen van Nederland en de geallieerden gehesen. Er worden diverse kransen op de graven en rondom het kruisbeeld gelegd. (2.55min)

1944: Jacob van Tankeren vertelt over het Amerikaanse bombardement op Nijmegen,

1944: Jacob van Tankeren vertelt over het Amerikaanse bombardement op Nijmegen.
Veel slachtoffers:

waaronder Dorrestein uit de Niersstraat in Gennep. Op 22 februari 1944 werd Nijmegen getroffen door een waar bommentapijt. Amerikaanse piloten waren tijdens bombardementsvluchten op Duitsland gedesoriënteerd geraakt en zagen de stad voor het Duitse Kleef aan.Stad met de torens
Nijmegen werd tot 22 februari 1944 ook wel ‘de stad met de torens’ genoemd. Op deze datum werd de binnenstad vrijwel totaal verwoest nadat Amerikanen bij vergissing hun bommen boven Nijmegen hadden afgeworpen, zij dachten boven Duitsland te vliegen. Op oude foto’s is de vroegere pracht van de huizen in de oudste stad van Nederland nog zichtbaar. Nijmegen veranderde die dag in één grote puinhoop. In dit vergissingsbombardement verloren velen het leven. Mannen, vrouwen en veel kinderen.
Graven
Onder het puin werden veel slachtoffers gevonden en begraven. Op 26 februari 1944 trokken duizenden mensen in een rouwstoet naar het kerkhof aan de Graafseweg om de laatste eer te bewijzen aan hun omgekomen familieleden, buren, vrienden en medeburgers. Daar werden de doden in massagraven bijgezet, deze liggen er tot op de dag van vandaag nog steeds.
Tijdens het vergissingsbombardement kwamen bijna 800 mensen om. Op het Raadhuishof in Nijmegen is het monument ‘De Schommel’ opgericht ter nagedachtenis aan de 763 inwoners van Nijmegen die zijn omgekomen. Onder hen waren 24 kinderen en acht nonnen van een kleuterschool, die op de plaats van het monument stond. (bron https://spannendegeschiedenis.nl/) (6.39min)

1944 26 sept: Engelse RAF typhoons beschieten MBS werkplaats

1944 26 sept: Engelse RAF typhoons beschieten MBS werkplaats

26 september 1994: Engelse RAF typhoons beschieten MBS (Maas Buurt Spoorweg) werkplaats met raketten, waarbij o.a. dhr Keijsers uit Gennep omkomt. In september 2009 vertelde Fons Keijsers het volgende over deze dag na een aanval van geallieerde typhoons op de mbs-werkplaats.:”Mijn vader was met een paar collega’s niet met lunchpauze gegaan om nog gauw wat kostbare spullen in de smeerput te verbergen voordat de moffen ermee vandoor konden gaan. Deze rampzalige beslissing heeft hij helaas met de dood moeten bekopen. Hij was toen 37, mijn moeder bleef achter met 3 kinderen en was in verwachting van mijn zus die op een evacuatieadres in Leek (Groningen) is geboren (jan.1945)”. De datum van 26 september zal voor altijd in hun hoofd gegrift blijven”. (0.32)

1943 10 april: vertrek van groep van 14 Joden uit Gennep

07. 1943 10 april: vertrek van groep van 14 Joden uit Gennep

Unieke beelden waarop we het vertrek zijn van de 2e groep joden uit Gennep.  Het is 10 augustus 1943 men deze groep van 14 Joden de huisdeur achter zich dicht trekt en naar Vught bij de Den Bosch afreist. Op de film zien we o.a.de gezusters de Bock (Berta en Josephina wonende Houtstraat 4), (hun jongere zus Hedwig is al in augustus 1942 gedeporteerd)– Fam. de Bock (Max en Reina wonende Zandstraat 6)
– Henri en Jülchen Andriesse, hun dochter Selly en  Abraham Jacobsohn, de vader van Jülchem (Markt 14)
– de Fam. Kaufmann (Nanny, Jacob en Henriëtte wonende op de Zandstraat 40)) in de Zandstraat.Dramatisch zijn de beelden van het vertrek van de trein uit Gennep. Na aankomst in Vught, waar men al werd gescheiden, komen de meeste uiteindelijk via Westerbork terecht in  vernietigingskamp Sobibor (oost-Polen).
Dit zijn de enige bekende beelden van Joden, die hun huis verlaten op weg naar het concentratiekamp en de gaskamer. De film is gemaakt door Jetten in de Zandstraat in Gennep. (0.39 min)

1940-1948 Gennep: een roerige periode

05. 1940-1948 Gennep: een roerige periode

De harmonie van Gennep, Unitas et Fidelitas, in de jaren 40 van de 20e eeuw. De beginjaren van de oorlog, het eeuwfeest van Moeke van Leeuwen. De harmonie stopt in maart 1942, want men wil niet bij de Kulturkammer. Doopfeesten van burgemeester van Banning en historische beelden van  Gennepse Joden die hun huis afsluiten en gedwongen vertrekken. Dan bevrijding. Deken Janssen wordt ingehaald in de Niersstraat, de nieuwe burgemeester Gilissen wordt ontvangen op de Markt en de bevrijding wordt gevierd.  (4.20 min)

 

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.