Categorie op Religie

1968: deken Akkers volgt deken Janssen op.

30. 1968: deken Akkers volgt deken Janssen op.
Hij wordt ingehaald bij de Niersbrug door harmonie, gilde, gemeentebestuur en de kapelaans Körvers en Terlingen, waarna hij in de Martinuskerk geïnstalleerd wordt. (3.40 min)

1965: Gilden Landjuweel

18. 1965: grote gildendag op de Groes: het Landjuweel.

1965: grote gildendag op de Groes: het Landjuweel. De gilden trekken eerst door de Niersstraat.

De film gemaakt op de eerste verdieping aan het begin van de Niersstraat laat de grote verscheidenheid aan groepen zien die voorbij trekken. Veel Vendelzwaaiers, mannen in frak, veel trommelaars, calèches (openkoetsrijtuigen),  schutterskoningen en koninginnen, mannen gearmd met vrouwen, heuse Maria’s,  ruiters ter paard, en heel veel publiek langs de weg. (4.59min)

1965: Sacramentsprocessie door Niersweg, Markt en Zandstraat

17. 1965: Sacramentsprocessie door Niersweg, Markt en Zandstraat

1965: Sacramentsprocessie door Niersweg, Markt en Zandstraat, gefilmd door Mies Mooren. nb.Sacramentsdag, ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament genoemd, is een hoogfeest binnen de Rooms Katholieke Kerk. Het feest valt oorspronkelijk op de tweede donderdag na Pinksteren, maar wordt vandaag in de Belgische, Italiaanse en Nederlandse kerken meestal gevierd op de zondag erna. (4.37min)

1953: De Barmhartige Samaritaan.

15. 1953: onthulling van het oorlogsmonument de Barmhartige Samaritaan: oud monument) “De Barmhartige Samaritaan”

waarmee de gevallenen werden herdacht. “Het leven dat zij voor de vrijheid gaven verbiedt ons te leven als angstige slaven”. Het monument herdenkt de inwoners van Gennep die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog, en ook die soldaten die sneuvelden bij de bevrijding van Gennep. Tekst op A.N.W.B. bord: Barmhartige samaritaan, oorlogsmonument aan de hand van Jacob Maris (1953). Opgericht door de Gennepse bevolking”. De namen van 54 plaatselijke oorlogsslachtoffers en gevallenen zijn in de voet van het monument opgenomen. (3.32 min)

1951: het Martinusgilde brengt een vendelgroet aan de Molukse Gennepenaren

1950: het Martinusgilde brengt een vendelgroet aan de Molukse Gennepenaren

Drogist Dorresteijn in de Niersstraat had al vroeg een filmcamera en maakte in 1950-1951 dit bijzondere filmpje van de vendelgroet die het Gennepse Martinusgilde ging brengen bij de nieuwe Gennepenaren in het Ambonezenkamp aan het eind van de Steendalerstraat.  (1.51min)

1940-1948 Gennep: een roerige periode

05. 1940-1948 Gennep: een roerige periode

De harmonie van Gennep, Unitas et Fidelitas, in de jaren 40 van de 20e eeuw. De beginjaren van de oorlog, het eeuwfeest van Moeke van Leeuwen. De harmonie stopt in maart 1942, want men wil niet bij de Kulturkammer. Doopfeesten van burgemeester van Banning en historische beelden van  Gennepse Joden die hun huis afsluiten en gedwongen vertrekken. Dan bevrijding. Deken Janssen wordt ingehaald in de Niersstraat, de nieuwe burgemeester Gilissen wordt ontvangen op de Markt en de bevrijding wordt gevierd.  (4.20 min)

 

1938: Vooroorlogse processie in Gennep​

04. 1938 Vooroorlogse processie in Gennep​.

Generaties lang kende ook Gennep het vaste ritme. De zondag na Sacramentsdag ging de Sacramentsparochie door de stad. Heel katholiek Gennep en de gelovigen uit de buurdorpen kwamen ervoor naar de Niersstad. Zo’n vijftig jaar geleden ging die traditie verloren. Hier wat fragmenten van een processie die over de markt trekt in 1938. (0.44 min)

800jr. geschiedenis van Gennep met o.a. de Martinus kerk en de Martinustoren.

01. De geschiedenis van de Martinus kerk en de Martinustoren.

Een film over het leven in Gennep ruim een eeuw geleden. (3.40min). Na een korte vogelvlucht over Gennep anno 1900 als als eerste bewegend beeld de tram om de hoek van de Niersstraat de Markt oprijden. (De tram verscheen in 1913!). De conducteur (wellicht Hannes) loopt er naast. Vervolgens wordt ons een blik in de Maasstraat gegund. Op 1 febr. 1917 komt de “Hima”door Gennep alwaar de coureurs door de HH officieren ter hoogte van voormalige garage Jetten / Mareschaussee kazerne (nu AH) worden ontvangen. Voor (ook voormalig) Hotel van Bergen worden ze toegesproken. Er verblijven veel militairen in Gennep want ons land is in 1917 ten tijden.van de 1e wereldoorlog weliswaar neutraal maar zo dicht bij Duitsland is het verstandig om militaire slagkracht te bezitten.De Hima is een  toertocht die M.A. (Puck) Adler, fabrikant van het Hima-rijwiel, in 1917 organiseerde om zijn rijwielen te promoten. In acht dagen reden wielrenners, begeleid door een ware karavaan van volgauto’s, volgestouwd met bagage en begeleiders. Twaalfhonderd kilometer door Nederland: van Sittard via Ommen en Enschede naar het noorden om uiteindelijk in Amsterdam te eindigen. In 1920 zien we weer auto’s door Gennep komen. Twaalfhonderd kilometer door Nederland: van Sittard via Ommen en Enschede naar het noorden om uiteindelijk in Amsterdam te eindigen. In 1920 zien we weer auto’s door Gennep komen.Ditmaal is het een Spyker C4 die bezig is met het lange afstanden wereldrecord. Het passeren van een auto bracht nog hele drommen mensen op de been(!) Tot slot nog foto-opnames van het uitgestelde 100 jarig bestaan van Harmonie Unitas et Fidelitas (3.40 min)

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.