Categorie op Bedrijven

1952: Confectie-atelier Ottersum

53. 1952: Confectie-atelier Ottersum. (4.18 min)

Na het sluiten van de boterfabriek aan het Zand in Ottersum (Stoomzuivelfabriek St Jan) begon daar een confectie-atelier.
De film besteedt aandacht aan de meisjes die werkzaam waren op het confectie-atlelier dat kort na de oorlog werd opgericht in de oude boterfabriek of liever de voormalige “stoomzuivelfabriek St. Jan”.
We zien opnames van het gebouw van buiten. Daarna zien we opnames van de snij- en naaiafdeling. Een groot aantal medewerkers verschijnt na elkaar in beeld. Er worden knopen aangezet, mouwen geperst en niet te vergeten er wordt…koffiegedronken. Ook is er aandacht voor de medewerkers van de administratie.

 

 

 

 

2000: In 1999 stopte de productie van de Papierfabriek Gennep (PAGE)

40. 2000: In 1999 stopte de productie van de Papierfabriek Gennep (PAGE) (5.38 min)


In 2000 begon de sloop. L1 maakte een reportage: Genneps trots en ver en veruit grootste werkgever stopte. Op 15 jan 1999 kwam de laatste moederrol van de imposante PM5. De jaren erna werd de fabriek gesloopt met als een van de laatste onderdelen het opblazen van de schoorsteen op 13 december 2000. L1 zond die dag een reportage uit over de Page, het opblazen van de schoorsteen en de plannen voor een Page-museum met interviews van (oud-)werknemers van de Page. 

1974 De Niers stond in brand!

32.  1974 De Niers stond in brand.

In 1974 werden door Limagas werkzaamheden aan de gasleiding uitgevoerd. Daarbij raakte een gasleiding onder de Niers kapot. Er werd een brandende lucifer in de Niers gegooid  die resulteerde in een steekvlam. Een medewerker van Limagas werd ernstig verwond.

1967: Kledingzaak Verhasselt

28. Kledingzaak Verhasselt (3.22 min)

Kleding adviseren en verkopen is een vak. De familie Verhasselt verstond deze kunst als geen ander. In 1967 mocht de filmcamera meekijken. 

1967: Drukkerij Janssen

27. 1967 Drukkerij Janssen (4.32min)

Vele decennia lang drukken de persen bij Janssen papier dat niet alleen in Gennep wordt gebruikt of in het geval van kranten (bijv. Maas en Niersbode) , wordt gelezen.

1967 Gennepse winkels (deel 2)

24. 1967 Gennepse winkels deel 2 (5.56min)

Een aardig tijdsbeeld van de winkels in het centrum van Gennep anno 1967. (deel 2)

1967: Gennepse winkels deel 1

23.  1967: de Gennepse winkels deel 1

Een wandeling door het Gennep van 1967 begin bij Bakker Smits op de Spoorstraat,. Daarna zien we de vuilophaaldienst voorbij rijden. Vanaf de stadsherberg kijken we richting Zandstraat als de bus van de Zuid Ooster komt aanrijden. Bij Aarnoudse kost een pond halskarbonade (zonder ribbeen) fl 3.95.  (5.07min)

1967: Lingano

22. 1967  Lingano lingerie.

De film begint met de directeur die in zijn Amerikaan stapt. Daarna volgen beelden van enkele secretaresses achter hun schrijfmachine. Vervolgens gaat hen het atelier binnen en ziet men vrouwen achter verschillende machines zitten. Er wordt (om-)gezoomd, geknipt en gestikt. Tot slot worden de producten nog gestreken en ingepakt. De film eindigt met … (3.13min)

1951: opening van de Nieuwstraat.

1951: opening van de Nieuwstraat.

1951: opening van de Nieuwstraat. De Molukkers marcheren mee in de parade. De nieuwe straat die heel toepasselijk “Nieuwstraat” heette was een doorsteek van de Zandstraat naar de Niersweg bedoeld om de verkeersproblemen in de oude kern te helpen verlichten. Diezelfde dag werd ook het carillon van het stadhuis in gebruik genomen. (1.34min)

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.