41.  2004 Focus op Gennep (2004) (7.45 min)

 

Op 15 oktober 2004 zendt RTL5 een programma uit onder de naam ” Focus op”  doel is een een voor ondernemers positief beeld te schetsen waarom men zich  in Gennep zou moeten vestigen,

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.