32.  1974 De Niers stond in brand.

In 1974 werden door Limagas werkzaamheden aan de gasleiding uitgevoerd. Daarbij raakte een gasleiding onder de Niers kapot. Er werd een brandende lucifer in de Niers gegooid  die resulteerde in een steekvlam. Een medewerker van Limagas werd ernstig verwond.

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.