23.  1967: de Gennepse winkels deel 1

Een wandeling door het Gennep van 1967 begin bij Bakker Smits op de Spoorstraat,. Daarna zien we de vuilophaaldienst voorbij rijden. Vanaf de stadsherberg kijken we richting Zandstraat als de bus van de Zuid Ooster komt aanrijden. Bij Aarnoudse kost een pond halskarbonade (zonder ribbeen) fl 3.95.  (5.07min)

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.