1951: opening van de Nieuwstraat.

1951: opening van de Nieuwstraat. De Molukkers marcheren mee in de parade. De nieuwe straat die heel toepasselijk “Nieuwstraat” heette was een doorsteek van de Zandstraat naar de Niersweg bedoeld om de verkeersproblemen in de oude kern te helpen verlichten. Diezelfde dag werd ook het carillon van het stadhuis in gebruik genomen. (1.34min)

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.