klik hier voor de  foto’s van jouw werkstuk!

Klik hier voor terugblik de nationale archeologiedagen van 2021

Kom tijdens de Nationale Archeologiedagen op zaterdag 18 en zondag 19 juni naar Museum Het Petershuis in Gennep!

Er is van alles te doen en te zien! Zo leer je hoe een echte archeoloog te werk gaat, en mag je zelf gaan graven in de museumtuin. Net zoals bij echte opgravingen in een archeologisch veld wordt die bak verdeeld in secties. In iedere sectie liggen de scherven van een bord. Als je alle scherven hebt opgegraven en geborsteld, ga je ze wassen en drogen. Daarna loop je met al die puzzelstukjes naar de kelder van het oude stadhuis. Daar is de werkplaats van de Gennepse archeoloog. Op die plek word je verteld hoe de scherven weer aan elkaar kunnen worden gelijmd. En zodra het je is gelukt om er weer een compleet bord van te maken ga je er mee naar de Kenniskeuken. Die is onder de bibliotheek. De Stichting Erfgoed Gennep maakt dan een scan van jouw bord; die plaatsen ze op hun website, met jouw naam erbij. Maar natuurlijk ook met alle gegevens die je ondertussen – net als een echte archeoloog – over het bord hebt verzameld, zoals: waar je het hebt gevonden, hoeveel scherven het waren, wat de kleur was, of er versieringen op zaten, waar je het hebt gerestaureerd.

Als archeoloog werk je natuurlijk heel zorgvuldig! En wie weet? Misschien komt jouw bord wel een tijdje in een vitrine van het Peters museum te staan! Inleider geval kan jouw vondst tezamen met een foto  van jou (als je dat wilt en van je ouders mag) op de website (van de StEG) staan!

opgraven-puzzelen-schoonmaken en....lijmen
jonge archeologen aanzet werk
stukken worden gelijmd en tijdelijk met tape bij elkaar gehouden
Waar liggen de schatten begraven?
Jong geleerd is......
kwestie van puzzelen onder het toeziend oog van de juf!
scherven brengen geluk én inzicht!
met foto's en onderschriften erbij wordt het eenstuk duidelijker!

Wie of Wat is de stichting Monarch?

De Gennepse stichting Monarch is in 2005 opgericht ten behoeve van de monumenten en archeologie in Gennep. Archeologische activiteiten alsmede andere activiteiten in de bodem worden door de stichting archeologisch begeleid. In de afgelopen jaren zijn de activiteiten uitgebreid (in samenwerking met museum het Petershuis) om bezoekers (inwoners en toeristen) maar vooral ook de jeugd kennis te laten maken met archeologie en met name de historie van Gennep met behulp van de in de loop van de jaren aangetroffen artefacten. Dat gebeurt vooral in de gewelvenkelder van het historische stadhuis van Gennep. In de gewelvenkelder van het meer dan 400 jaar oude stadhuis van Gennep heeft de stichting Monarch Gennep een uitgebreide collectie verzameld van archeologische artefacten, die bij de vele opgravingen in onze gemeente werden gevonden.  

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.