ANBI status

De belastingdienst heeft aan de Stichting Erfgoed Gennep de ANBI-status toegekend. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze ANBI-status kunnen particulieren, organisaties en instellingen een schenking aan de Stichting Erfgoed Gennep aftrekken bij de belastingaangifte. Dat betekent dat men 37% tot 52 % weer terugkrijgt, afhankelijk van de belastingschijf waarin men zit.

Aan het verkrijgen van de ANBI-status heeft de belastingdienst voorwaarden verbonden. Een aantal kerngegevens moet openbaar gemaakt worden. Deze gegevens staan hieronder vermeld:

Naam van de Stichting, zoals ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Stichting Erfgoed Gennep

 1. Het RSIN of Fiscaalnummer: RSIN 861844634
  K.v.K nummer: 80901395,
  Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60

 2. De contactgevens
  Stichting Erfgoed Gennep
  p/a Middelweg 33
  6591 DR Gennep
  T 0485-751022
  (zie inschrijving KvK)

 3. Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden in 2021 (zie inschrijving KvK)
  Voorzitter: dhr. Ir. H. Teunissen
  Secretaris: dhr. Drs. P. Mengelberg
  Penningmeester: dhr. J. Wessels
 4. Beleidsplan: Het beleidsplan 2020-2024 ligt op aanvraag ter inzage in onze werkruimte.
 5. Beloningsbeleid
  Het stichting wordt geheel gerund door vrijwilligers
 6. De doelstelling (zie statuten)
  In art 2 van de statuten staat:1. De stichting heeft als doel:a. Het digitaal vastleggen van erfgoed, het toevoegen van (beschikbare)metadata en het stimuleren van eigenaren van dergelijk erfgoed om gedigitaliseerde collectie aan te bieden.

  b. Het verzamelen, beheren behouden en openbaar maken van digitale collecties en cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente Gennep alsmedehet adviseren van de eigenaren van dergelijk erfgoed.

  c. Het vergroten van de bewustwording over ons erfgoed.

  d. Het opnemen van digitale collecties van cultuur en historisch erfgoed in een beeldbank.

  e. Het op professionele wijze beheren en presenteren van digitale informatie voor cultuurliefhebbers in de brede zin van het woord en het leveren van een (bruikbare) bijdrage aan toeristische, culturele of educatieve activiteiten.

  en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

   


  7.  Jaarverslagen -jaarrekeningen (de jaarrekeningen  zijn op ons kantoor of op aanvraag in te zien)

  jaarverslag 2023

  Jaarverslag 2022

  Jaarverslag 2021

  Jaarverslag 2020