Page 5 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 5

 Vm ^OJW^lcL.
Onder de eigenhandig geschreven bescheiden, na­ gelaten door den eersten directeur der Maatschappij, den heer Voorhoeve, werden de volgende, aan Nic. Beets ontleende dichtregelen aangetroffen :
Dit richtsnoer worde door allen, die de onderneming dienen, steeds gevolgd, opdat onder Gods zegen de Maas- Buurtspoorweg tot in lengte van dagen zal voortbestaan.
 Gennep, Mei 1938.
A. P. SCHAFFERS,
Directeur
3
   3   4   5   6   7