Page 29 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 29

 ring op brandstof verkregen door dieseltractie ƒ 5.97 per 100 kilometer, in totaal in 1935 ƒ 20.459.—.
gevende o.a.
Uit de hierna opgenomen grafische voorstelling
j, aan- . de uitbetaalde loonen, is duidelijk, dat de
onderneming ook in sociaal-economisch opzicht
: voor de
streek niet zonder beteekenis is.
Het personeel, in 1914 bestaande uit 47, is in den
loop der jaren aangegroeid tot 160.
De Raad van Commissarissen onderging in den loop
Gracht om het Kasteel te Well
der 25-jarige geschiedenis verschillende wijzigingen. Hij is thans samengesteld als volgt: Mr. B. M. Berger, V. van den Bosch, Mr. H. v. Manen, Mr. G. van der Meulen, Th. P. H. Rutten en L. G. Wolf, gedelegeerd Com­ missaris.
De heer Wolf, die in 1919 den heer Voorhoeve als Directeur der onderneming was opgevolgd, vervulde deze functie tot 1935 in welk jaar de heer A. P. Schaffers tot Directeur werd benoemd. Op de jeugdige, krachtige schouders van laatstgenoemde, die sinds 1918 bij de onder-
 27

   27   28   29   30   31