Page 23 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 23

 groote verruiming van het afzetgebied door den aanleg van raccordementen e.d. in de eerste periode, ook in de ongunstigste jaren op het peil van 1919 had gehandhaafd kan ook daar over 1928 in vergelijking met 1923 nog van een verbetering worden gesproken.
Dat de stijging der totale opbrengst per dagkilometer u voor de jaren 1919, 1924 en 1928 resp. 10.638, 8.751 en 9.84 bedragende, niet geheel gelijken tred met die verĀ­ betering houdt, vindt zijn verklaring grootendeels in de
belangrijke tariefsverlagingen zoowel voor personen- als voor goederenvervoer, die de moordende autoconcurrentie naast de gemelde voorzieningen in 1923 en 1924 dringend noodzakelijk maakte.
Intusschen bevestigen deze schaarsche cijfers op wel- sprekende wijze de juistheid van het gevolgde systeem en
 r'
Li
Een van de vrachtwagens der Maatschappij
de daarmede samenhangende rigoureus doorgevoerde maatregelen, welke niet altijd op even loyale wijze van de zijde van den concurrent werden beantwoord.
Een groote voldoening was het daarom voor de
21

   21   22   23   24   25