Page 15 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 15

 i’
4
I
I
dat met den bouw der lijn belast was en de aannemer van den weg C. P. Stuij te Nijmegen hadden daarmede reke­ ning weten te houden, met het gevolg, dat reeds op 29 Mei 1913, d.w.z. binnen anderhalf jaar na den oprichtings­ datum, de 63 K.M. lange lijn gereed lag om door de
Een van de verdwijnende garde.,..
daartoe aangewezen Rijks- en Provinciale autoriteiten te worden opgenomen en — er kan aan worden toegevoegd — dien toets glansrijk te doorstaan.
Twee dagen daarna, op 31 Mei 1913, volgde de of- ficieele opening met het daaraan verbonden begrijpelijke feestvertoon en op 2 Juni d.a.v. stoomden de eerste Maas- Buurttreinen voor het publiek door ’t Noord-Limburgsch— Geldersche land om met het meest moderne door de Firma Allan te Rotterdam gebouwde materieel den zoo lang ver­ beiden wensch der streek in schitterende vervulling te doen gaan.
Dat dit alles zoo spoedig en voorspoedig in zijn werk
 13

   13   14   15   16   17