Page 11 - MBS-Gedenkschrift 1913-1938
P. 11

 vervoermiddel nog slechts het voorrecht der allergrootste steden was en wij zouden den Mookschen initiatiefne­ mers te kort doen, indien op deze plaats en in dit verband niet herinnerd werd aan het zeker merkwaardige feit, dat dank zij die pogingen, reeds in den jare 1910 een regel­ matige ,,Auto-Omnibus-Dienst'’ tusschen Gennep—'de Plasmolen—Nijmegen volgens gedrukte dienstregeling tot stand was gebracht. De prijs per rit enkele reis Gennep.— Nijmegen bedroeg f 0.45, hetgeen overeenkomt met den tegenwoordigen tramprijs voor dat traject in de tweede klasse.
Het materieel mocht de sporen dragen uit de zoo-
De eerste autobusdienst Gennep—Nijmegen (1910)
veelste hand te zijn en daarvan gedurende den rit wat al te veelvuldig getuigenis afleggen, dat neemt niet weg, dat de versnelde publieke verbinding er was en dat de for­ midabele reiswagens van het afgebeelde twee-verdiepin-
1
 9

   9   10   11   12   13