Geachte mevrouw, mijnheer,

Hartelijk dank voor uw mailbericht.
Indien daar aanleiding toe is nemen we binnen 24 uur contact met u op.

met vriendelijke groet,
Stichting Erfgoed Gennep