Hoe beeldbank 1 werkt.

Op deze pagina krijgt u kort uitleg over de wijze waarop u in beeldbank 1 kunt zoeken.

Algemeen:

In feite is de beeldbank een enorme verzameling van digitale bestanden. Deze kunnen bestaan uit foto’s, video’s en documenten.  Door elk bestand te labelen d.w.z. door kenmerken  te geven, kan een bezoeker met de software van de beeldbank op zeer uiteenlopende manieren op zoek gaan naar bestanden.

Er zijn twee ingangen: één via “albums”  en één via “collecties“.  Standaard  stuurt de link u naar “albums” omdat dat “overzichtelijker” is.
U kunt echter op elk moment wisselen tussen die twee.  Probeer het gerust uit….maar wel  graag na het lezen van de onderstaande uitleg!

De “album”ingang
(zie onder)

de  “collectie” ingang
(zie verderop naar onder)

De Album ingang    (verklaring van de gebruikte termen)

Er zijn negen albums door ons aangemaakt. Daarin bevindt zich steeds een collectie van foto’s die uit de beeldbank komen.  We hebben ze in een album gestopt omdat we ze  interessant of representatief voor de foto’s in de beeldbank over dat onderwerp vinden.

Klik op de foto die op het voorblad (1) van het album staat om in het album naar binnen te gaan.

U kunt op elk moment zoeken in de totale collectie door bijv. het intikken van een zoekterm in het zoekvenster (2) bovenin of  door voor een voorgedefinieerd onderwerp in de linkerkolom te kiezen. (3).

U kunt ook op elk moment schakelen naar de gehele beeldbank door te klikken op “Collectie” (4)

De “Collectie” ingang.    (Verklaring van de gebruikte termen).

  1. Collecties: (1) Klikt u hier op dat wordt het begrip groen en krijgt u alle in de beeldbank aanwezige foto’s getoond.
  2. Album: (2) door hierop te klikken krijgt u per onderwerp een door ons gemaakte selectie aan foto’s te zien. Een aardige manier om te starten.
  3. Zoekscherm: (3) zoek in alle labels die aan bestanden zijn toegevoegd.
  4. Bijzondere zoektermen: (4) Hiermee kunt u uw zoekopdracht verder verfijnen.

5. Categorieën: (5) dit is een hoofdindeling van thema’s. Tussenhaakjes staat het aantal files in die categorie. Door op het plusje te klikken ziet u  een verdere verfijning.

6. Zoekfilter & legenda: (6Hier kunt u zoeken in een aantal standaard labels. U ziet vanzelf welke labels het betreft. In het voorbeeld ziet u  het label “straat”  opengeklapt. Tevens ziet U  hoeveel foto’s er met dat label zijn.

7. De foto (het bestand). (7) Als U  erop klikt wordt de afbeelding vergroot weergegeven.

Als u een foto heeft aangeklikt dat krijgt u volgende gegevens te zien:


1). Als je op de foto klikt, krijg je een vergrote afbeelding te zien. 

2). De openbare metadata staan in dit overzicht

3). De foto staat in de categorie ” vrije tijdsbesteding”  en daaronder staan foto’s uit dezelfde collectie afgebeeld.

4). Wil je reageren dan kun je op die link klikken. Je reactie, verschijnt na goedkeuring van de redactie, onder de foto. (duurt max. een dag)

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.