Inhoudsopgave

Gennepse geschiedenis op film

Op deze pagina treft u een groot aantal films aan over de historie van Gennep. De films komen uit het omvangrijke archief van Gennepnu.nl Mocht u zelf nog films (8mm/16mm of video) die aardig zijn voor een tijdsbeeld van Gennep zijn wij altijd geïnteresseerd! U kunt ons het materiaal schenken of in bruikleen geven, Als het materiaal voor ons interessant is, krijgt u altijd een digitale kopie. 

800 N. CHR Martinuskerk 1300 jaar oud.

In 950 stamt de eerste schriftelijke vermelding van Gennep. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond, dat in Gennep een houten kerk heeft gestaan, die na verloop van tijd vervangen is door een maaskeien zaalkerkje. Het ingesnoerde, rechtgesloten priesterkoortje is iets later gebouwd. Dit koor werd vervolgens vergroot, zodat het even breed was als het schip. Tegen de zuidgevel van de zaalkerk stond een zijbeuk. De zaalkerk werd verder uitgebreid met een bakstenen toren en een polygonaal (3/8) gesloten koor. In de vijftiende eeuw kreeg de kerk een nieuw, polygonaal gesloten priesterkoor. De Martinuskerk stortte in 1648 met uitzondering van het koor en de toren in. In 1655 werd begonnen met de wederopbouw. Aan de noord- en zuidkant werd het schip verbreed. Pierre Cuypers bouwde in 1864 (of 1869) een nieuwe toren en verlengde het schip in westelijke richting met twee traveeën. Deken Kreijelmans liet in 1930 een kinderkapel bouwen die dwars op het schip van de kerk werd gezet. De oude kerk werd in de winter van 1944/1945 door granaatvuur grotendeels verwoest en na de oorlog, met uitzondering van de toren gesloopt. De in slechte staat verkerende toren werd in 1974 voor één gulden door het kerkbestuur verkocht aan de gemeente Gennep, die de toren liet restaureren. Als noodkerk werd in eerste instantie de kapel van Huize Norbertus en in een (bioscoop)zaal van Hotel Van Bergen. Vervolgens werd gebruik gemaakt van een leegstaande spoorwegloods.
(16.09 min)

1920 Gennep ruim een eeuw geleden​

Een film over het leven in Gennep ruim een eeuw geleden. (3.40min) 
Na een korte vogelvlucht over Gennep anno 1900 als als eerste bewegend beeld de tram om de hoek van de Niersstraat de Markt oprijden. (De tram verscheen in 1913!). De conducteur (wellicht Hannes) loopt er naast. Vervolgens wordt ons een blik in de Maasstraat gegund. 
Op 1 febr. 1917 komt de “Hima”door Gennep alwaar de coureurs door de HH officieren ter hoogte van voormalige garage Jetten / Mareschaussee kazerne (nu AH) worden ontvangen. Voor (ook voormalig) Hotel van Bergen worden ze toegesproken. Er verblijven veel militairen in Gennep want ons land is in 1917 ten tijden van de 1e wereldoorlog weliswaar neutraal maar zo dicht bij Duitsland is het verstandig om militaire slagkracht te bezitten. De Hima is een  toertocht die M.A. (Puck) Adler, fabrikant van het Hima-rijwiel, in 1917 organiseerde om zijn rijwielen te promoten. In acht dagen reden wielrenners, begeleid door een ware karavaan van volgauto’s, volgestouwd met bagage en begeleiders. twaalfhonderd kilometer door Nederland: van Sittard via Ommen en Enschede naar het noorden om uiteindelijk in Amsterdam te eindigen. In 1920 zien we weer auto’s door Gennep komen. Ditmaal is het een Spyker C4 die bezig is met het lange afstanden wereldrecord. Het passeren van een auto bracht nog hele drommen mensen op de been(!) Tot slot nog foto-opnames van het uitgestelde 100 jarig bestaan van Harmonie Unitas et Fidelitas (3.40 min)

1938 Fred Siegel vertelt​

de Jood Fred Spiegel vertelt hoe hij als jongetje na Kristallnacht in 1938 bij zijn oom in Gennep wordt ondergebracht en vertelt over zijn tijd in Gennep (incl de Duitse inval) Holocaust-overlevende Fred (Fritz) Spiegel is overleden. Nadat hij eind 1938 was gevlucht uit zijn woonplaats Dinslaken woonde Fred enige tijd bij familie in Gennep.
Fred was een jaar oud toen zijn vader stierf. Zijn moeder voedde haar twee kinderen op. Na de Kristallnacht vluchtten hij en zus Edith naar Gennep. Ze woonden daar tot ze in 1943 werden gearresteerd en vervolgens opgesloten in drie verschillende concentratiekampen: Vught, Westerbork en Bergen-Belsen.Nadat Fred en zijn zus in Bergen-Belsen terecht waren gekomen werden zij, en ruim 2000 andere Joodse gevangenen, bevrijd tijdens een transport naar Theresienstadt. Na de oorlog werden Fred en Edith herenigd met hun moeder. Fred’s leven is gedocumenteerd in zijn memoires Once the Acacias Bloomed. In het boek En toen waren ze weg van Harrie-Jan Metselaars wordt hij ook uitgebreid beschreven.
Fred (Fritz) Spiegel ontsnapte meerdere malen ternauwernood aan de dood, overleefde de kampen en de oorlog. Zondag 26 juli 2020 stierf hij op 88-jarige leeftijd in een hospice te New Jersey.  (28.30 min)

1938 Vooroorlogse processie in Gennep​

Generaties lang kende ook Gennep het vaste ritme. De zondag na Sacramentsdag ging de Sacramentsparochie door de stad. Heel katholiek Gennep en de gelovigen uit de buurdorpen kwamen ervoor naar de Niersstad. Zo’n vijftig jaar geleden ging die traditie verloren. Hier wat fragmenten van een processie die over de markt trekt in 1938. (0.44 min)

1940-1948 Gennep: een roerige periode

De harmonie van Gennep, Unitas et Fidelitas, in de jaren 40 van de 20e eeuw. De beginjaren van de oorlog, het eeuwfeest van Moeke van Leeuwen. De harmonie stopt in maart 1942, want men wil niet bij de Kulturkammer. Doopfeesten van burgemeester van Banning en historische beelden van  Gennepse Joden die hun huis afsluiten en gedwongen vertrekken. Dan bevrijding. Deken Janssen wordt ingehaald in de Niersstraat, de nieuwe burgemeester Gilissen wordt ontvangen op de Markt en de bevrijding wordt gevierd.  (4.20 min)

1942-1943 Aangifte en Doop​

Lang vervlogen tijden, met unieke beelden, welke wij te danken hebben aan burgemeester van Banning.
Wat zien we op de deze bijna 7 minuten film?
1). Het koetsje met de dopeling, de kraamverpleegster en de oma komt aan bij de (oude) St Martinuskerk in maart 1942
2) 15/8/43 geboorte van het 2e kind. Ook een burgemeester moet aangifte doen. Hij wandelt met zijn (bijna 1,5.jaar oude) zoon naar het stadhuis om officieel aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. De dag daarop wordt ze gedoopt. Per koets gaat het naar de kerk terwijl de Gennepse jeugd toekijkt.  Het is 16/8/43 een fraaie zonnige zomerse dag als men bij de (oude) Martinuskerk aankomt.  De zuster draagt het kind de kerk in. Door mocht toen helaas niet gefilmd worden, De opname gaat verder als de stoer weer uit de kerk komt. De koets brengt het gezelschap weer naar het huis op de Heijenseweg waar de burgemeester woonde.

De aangifte was toch een stukje geluk in de sombere oorlogsjaren. Fietsen en banden waren blijkbaar nog niet schaars in augustus 1943, want heel veel fietser fietsen in beeld voorbij. Ook de Gennepse MBS tram komt zien we rijden en ook Adriaan Trienekens, de koster komt in beeld. (6.41min)

1943 10 april: vertrek van groep van 14 Joden uit Gennep

Unieke beelden waarop we het vertrek zijn van de 2e groep joden uit Gennep.  Het is 10 augustus 1943 men deze groep van 14 Joden de huisdeur achter zich dicht trekt en naar Vught bij de Den Bosch afreist. Op de film zien we o.a.
– de gezusters de Bock (Berta en Josephina wonende Houtstraat 4), (hun jongere zus Hedwig is al in augustus 1942 gedeporteerd)
– Fam. de Bock (Max en Reina wonende Zandstraat 6)
– Henri en Jülchen Andriesse, hun dochter Selly en  Abraham Jacobsohn, de vader van Jülchem (Markt 14)
– de Fam. Kaufmann (Nanny, Jacob en Henriëtte wonende op de Zandstraat 40)) in de Zandstraat.

Dramatisch zijn de beelden van het vertrek van de trein uit Gennep. Na aankomst in Vught, waar men al werd gescheiden, komen de meeste uiteindelijk via Westerbork terecht in  vernietigingskamp Sobibor (oost-Polen)

Dit zijn de enige bekende beelden van Joden, die hun huis verlaten op weg naar het concentratiekamp en de gaskamer. De film is gemaakt door Jetten in de Zandstraat in Gennep. (0.39 min)

Er over het Gennepse Holocaust drama een interessant boekje verschenen. Door op de foto hieronder te klikken opent zich het boekje dat hierover is gemaakt .

1944 26 sept: Engelse RAF typhoons beschieten MBS werkplaats

1944 26 sept: Engelse RAF typhoons beschieten MBS (Maas Buurt Spoorweg) werkplaats met raketten, waarbij o.a. dhr Keijsers uit Gennep omkomt.

In september 2009 vertelde Fons Keijsers het volgende over deze dag na een aanval van geallieerde typhoons op de mbs-werkplaats.:”Mijn vader was met een paar collega’s niet met lunchpauze gegaan om nog gauw wat kostbare spullen in de smeerput te verbergen voordat de moffen ermee vandoor konden gaan. Deze rampzalige beslissing heeft hij helaas met de dood moeten bekopen. Hij was toen 37, mijn moeder bleef achter met 3 kinderen en was in verwachting van mijn zus die op een evacuatieadres in Leek (Groningen) is geboren (jan.1945)”. De datum van 26 september zal voor altijd in hun hoofd gegrift blijven”. (0.32)

1944: Jacob van Tankeren vertelt over het Amerikaanse bombardement op Nijmegen,

1944: Jacob van Tankeren vertelt over het Amerikaanse bombardement op Nijmegen, waarbij veel slachtoffers vallen, waaronder Dorrestein uit de Niersstraat in Gennep
Op 22 februari 1944 werd Nijmegen getroffen door een waar bommentapijt. Amerikaanse piloten waren tijdens bombardementsvluchten op Duitsland gedesoriënteerd geraakt en zagen de stad voor het Duitse Kleef aan.
Stad met de torens
Nijmegen werd tot 22 februari 1944 ook wel ‘de stad met de torens’ genoemd. Op deze datum werd de binnenstad vrijwel totaal verwoest nadat Amerikanen bij vergissing hun bommen boven Nijmegen hadden afgeworpen, zij dachten boven Duitsland te vliegen. Op oude foto’s is de vroegere pracht van de huizen in de oudste stad van Nederland nog zichtbaar. Nijmegen veranderde die dag in één grote puinhoop. In dit vergissingsbombardement verloren velen het leven. Mannen, vrouwen en veel kinderen.
Graven
Onder het puin werden veel slachtoffers gevonden en begraven. Op 26 februari 1944 trokken duizenden mensen in een rouwstoet naar het kerkhof aan de Graafseweg om de laatste eer te bewijzen aan hun omgekomen familieleden, buren, vrienden en medeburgers. Daar werden de doden in massagraven bijgezet, deze liggen er tot op de dag van vandaag nog steeds. Tijdens het vergissingsbombardement kwamen bijna 800 mensen om. Op het Raadhuishof in Nijmegen is het monument ‘De Schommel’ opgericht ter nagedachtenis aan de 763 inwoners van Nijmegen die zijn omgekomen. Onder hen waren 24 kinderen en acht nonnen van een kleuterschool, die op de plaats van het monument stond. (bron https://spannendegeschiedenis.nl/) (6.39min)

1945: de eerste herdenking van de bevrijding

12/2/1946: de eerste herdenking van de bevrijding bij de tijdelijke graven van de slachtoffers bij de Stadsherberg. (3.00 min)
De film (gemaakt door  de fam. Jetten) toont de grote schade in Gennep. We zien, naast de Zandstraat,  de Niersweg, de verwoeste Martinuskerk, het kapotgeschoten complex van klooster, school en “ziekenhuis”. Soldaten marcheren naar de plek waar het eerste oorlogsmonument stond (nu op het terras van de Stadsherberg). Burgemeester van Banning die een toespraak houdt. Naast het kruis worden de vlaggen van Nederland en de geallieerden gehesen. Er worden diverse kransen op de graven en rondom  het kruisbeeld gelegd. (2.55min)

1946: viering van de bevrijding met de bevrijders.

1946: viering van de bevrijding met de bevrijders. Parade in Gennep en bezoek van koningin Wilhelmina. (6.03 min)
In deze door de fam. Jetten gemaakte film zien we zien militaire vrachtwagens  met soldaten door Gennep rijden toegejuicht door het publiek. We zien Schotten die samen met burgemeester van Banning  die een bezoek brengen aan het oorlogskerkhof (Milsbeek) en aldaar een eerbetoon brengen aan de gevallenen.
Verder trok er door de straten van Gennep een bonte stoet met wagens, waar de gebeurtenissen van de oorlog en de bevrijding werden uitgebeeld. De inval, de Jantjes, de schade, de arbeitseinsatz, tot en met zelfs de wens om een deel van Duitsland bij Nederland te trekken vanwege de geleden schade. Men trok over het spoor, door de Willem Boyeweg, door de Spoorstraat, Zandstraat en Maasstraat. Er waren erepoorten opgetrokken en zelfs de Zandpoort herleefde.
In het laatste deel van de film zien we  Wilhelmina op het bordes van het stadhuis. Burgemeester van Banning begeleidt haar naar de wachtende auto. De film sluit af met opnamen die op het station zijn gemaakt waar de Wilhelmina op de trein stapt. (6.04min)

1951: Kermis op het Wilhelminaplein

Drogist Dhr. Dorresteijn uit de Niersstraat filmde de kermis van 1951. 
De film begint met de opbouw van de attracties. De kermisexploitanten rijden  met oude legervrachtwagens  om hun attracties te transporteren en wonen in echte “woonwagens”. De jeugd kijk uiteraard toe hoe een en ander wordt gemonteerd.  We zien klassieke botsautootjes die worden gecontroleerd. Ondertussen zijn er ook beelden waarbij de jeugd zich vergaapt aan speelgoed in een etalage. De draaimolen van Giesbers op de markt komt in beeld. Prachtig is de tekst. “Om abuizen (vergissingen) te voorkomen let op het nummer van uw wagen en van de incasseerder. Per persoon 20 cent”. Mensen spelen muziek en is een “aangever” met een heuse clown in beeld  die voor een grote groep mensen staan. Het is het Theatre Pittoresque M” waar  artiesten allerlei kunsten vertonen. Verder gooien kinderen met ringen gegooid voor een prijs; er wordt geschoten in de schiettent. De film sluit af met nog een keer  de draaimolen van Giesbers. Mooi  jeugdsentiment voor sommigen toeschouwers! (4.34min)

1951: het Martinusgilde brengt een vendelgroet aan de Molukse Gennepenaren

Drogist Dorresteijn in de Niersstraat had al vroeg een filmcamera en maakte in 1950-1951 dit bijzondere filmpje van de vendelgroet die het Gennepse Martinusgilde ging brengen bij de nieuwe Gennepenaren in het Ambonezenkamp aan het eind van de Steendalerstraat.  (1.51min)

1951: opening van de Nieuwstraat.

1951: opening van de Nieuwstraat. De Molukkers marcheren mee in de parade. De nieuwe straat die heel toepasselijk “Nieuwstraat” heette was een doorsteek van de Zandstraat naar de Niersweg bedoeld om de verkeersproblemen in de oude kern te helpen verlichten. Diezelfde dag werd ook het carillon van het stadhuis in gebruik genomen. (1.34min)

1953: onthulling van het oorlogsmonument de Barmhartige Samaritaan:

oud monument) “De Barmhartige Samaritaan” waarmee de gevallenen werden herdacht. “Het leven dat zij voor de vrijheid gaven verbiedt ons te leven als angstige slaven”.  Het monument herdenkt de inwoners van Gennep die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog, en ook die soldaten die sneuvelden bij de bevrijding van Gennep.
Tekst op A.N.W.B. bord:
Barmhartige samaritaan, oorlogsmonument aan de hand van Jacob Maris (1953).
Opgericht door de Gennepse bevolking”.
De namen van 54 plaatselijke oorlogsslachtoffers en gevallenen zijn in de voet van het monument opgenomen.
(3.32 min)

1955: de harmonie jaren '50. Oa de opening van de Maasbrug in 1955

Op 17 mei 1955 werd de nieuwe verkeersbrug over de Maas  feestelijk in gebruik genomen. Voor de verkeersbrug werd gebruikt gemaakt van de vrije ruimte op de pijlers van de oude spoorbrug. De Commissarissen der Koningin van Noord-Brabant (De Quay) en Limburg (Houben) verrichtten de openingshandelingen.
De Maasbrug is uitgevoerd als een stalen vakwerkbrug, één van de weinige grote rivierbruggen voor wegverkeer van dit type in Nederland, bestaande uit vijf delen van elk 62 meter lengte. De brug telt 1×2 rijstroken en heeft daarnaast een vrijliggend fietspad aan de noordzijde van de brug. De brug heeft voornamelijk een functie voor het regionale verkeer. Voor doorgaand verkeer is de 3 kilometer zuidelijker gelegen Maasbrug Boxmeer gelegen in de A77 de aangewezen route. (4.26 min)

1965: Sacramentsprocessie door Niersweg, Markt en Zandstraat

1965: Sacramentsprocessie door Niersweg, Markt en Zandstraat, gefilmd door Mies Mooren. 
nb.Sacramentsdag, ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament genoemd, is een hoogfeest binnen de Rooms Katholieke Kerk. Het feest valt oorspronkelijk op de tweede donderdag na Pinksteren, maar wordt vandaag in de Belgische, Italiaanse en Nederlandse kerken meestal gevierd op de zondag erna. (4.37min)

1965: grote gildendag op de Groes: het Landjuweel.

1965: grote gildendag op de Groes: het Landjuweel. De gilden trekken eerst door de Niersstraat.

De film gemaakt op de eerste verdieping aan het begin van de Niersstraat laat de grote verscheidenheid aan groepen zien die voorbij trekken. Veel Vendelzwaaiers, mannen in frak, veel trommelaars, calèches (openkoetsrijtuigen),  schutterskoningen en koninginnen, mannen gearmd met vrouwen, heuse Maria’s,  ruiters ter paard, en heel veel publiek langs de weg. (4.59min)

1966: schaatsen op de plek waar nu PicaMare staat:

In een film van Jan Zeemering  zien we kinderen op doorlopers schaatsen op een ondergelopen weiland. Op de achtergrond is de Martinuskerk goed zichtbaar  (1.15min)

1966: carnaval in Gennep.

1966: carnaval in Gennep  o.a. het patronaatsgebouw (boven Verhasselt/Blokker) en Zandstraat en Middelweg. We zien veel kinderen op deze opname, Wellicht staat u er zelf op? (2.50min)

1967: Gennepse mensen:

15 minuten film met heel veel Gennepenaren (jong en oud) in beeld. Gefilmd in de volgende straten: Spoorstraat, Zandstraat, Markt, Steendalerstraat, Prinses Margrietstraat, Page, Brugstraat, Wagenstraat, Nieuwstraat. (15.0 min)

1967: Lingano

(1967) Lingano lingerie. De film begint met de directeur die in zijn Amerikaan stapt. Daarna volgen beelden van enkele secretaresses achter hun schrijfmachine. Vervolgens gaat hen het atelier binnen en ziet men vrouwen achter verschillende machines zitten. Er wordt (om-)gezoomd, geknipt en gestikt. Tot slot worden de producten nog gestreken en ingepakt. De film eindigt met …
(3.13min)

1967: de Gennepse winkels deel 1

Gennepse winkels 1967 deel 1. 
Een wandeling door het Gennep van 1967 begin bij Bakker Smits op de Spoorstraat,. Daarna zien we de vuilophaaldienst voorbij rijden. Vanaf de stadsherberg kijken we richting Zandstraat als de bus van de Zuid Ooster komt aanrijden. Bij Aarnoudse kost een pond halskarbonade (zonder ribbeen) fl 3.95.  (5.07min)
(resterende tekst volgt nog)

1967: de Gennepse winkels deel 2

1967: de meisjesschool Maria Goretti en de kleuterschool bij de nonnen

inleidende tekst volgt nog.

1967: de jongensschool, St Martinusschool

inleidende tekst volgt nog.

1967: drukkerij Janssen

inleidende tekst volgt nog.

1967: Verhasselt:

inleidende tekst volgt nog.

1967: De Gennepse pottenbakker Henk Jacobs

1967: De Gennepse pottenbakker Henk Jacobs aan het werk in zijn pottenbakkerij aan de Nijmeegseweg. (2.04 min)

1968: deken Akkers volgt deken Janssen op.

1968: deken Akkers volgt deken Janssen op. Hij wordt ingehaald bij de Niersbrug door harmonie, gilde, gemeentebestuur en de kapelaans Körvers en Terlingen, waarna hij in de Martinuskerk geïnstalleerd wordt. (3.40 min)

1973: klein stukje van de carnavalsoptocht van 1973

Deze film van Mies Mooren gaat  over de Carnavalsoptocht  van 1973. Hij staat ook op ons video kanaal (zie hier  en kijk ook voor andere videos in onze menubalk: beeldbank –> videokanaal 19.21 min)

1974: de Niers staat in brand

inleidende tekst volgt nog.

1975: Motorclub Limburgia in de Looi:

inleidende tekst volgt nog.

1982: fragment van de film van Dick Folmer over loc 94

1982: fragment van de film van Dick Folmer over loc 94 met o.a. minister Hans vd Broek en burgemeester Berger.
Een (complete) compilatie van de komst van Loc94 naar Gennep: de voorbereidingen, de tocht, de onthulling en de feesten. Met aparte beelden, zoals van het vroegere winkelcentrum (voor de brand van 1977), de oude kleuterschool, heel veel Gennepenaren en zelfs een (nu) prinses en toen op 12 jarige leeftijd (Marilène v.d. Broek, die later met prins Maurits zou trouwen). De film is afkomstig van Dick Folmer en gedigitaliseerd door Henk en Hans Jaspers. Gennep.nu heeft een compilatie gemaakt en geluid toegevoegd.  (2.26 min)

1987: Gennep een kleurrijke Gemeente:

1987: Gennep een kleurrijke Gemeente: In 1987 heeft de gemeente Gennep een voorlichtingsfilm over de gemeente gemaakt met als titel: Gennep-een kleurrijke gemeente.(14.12min)

1993: de watersnoodramp in Gennep: Kerstmis 1993. Kerstmis

1993: de watersnoodramp in Gennep:  Kerstmis 1993. Kerstmis in Gennep gaat niet door. Gennep was ineens wereldnieuws met dijkdoorbraken en evacuaties.Een korte terugblik van www.gennepnu.nl  met wat journaalfragmenten uit 1993. (10.47 min)

1993: Basisschool Maria Goretti bestaat 40 jaar

1993: Basisschool Maria Goretti bestaat 40 jaar en dit wordt groots gevierd. Met een Heilige Mis en daarna feest op school. Tot en met een slaap party op school. (34.07 min)

1995: In 1995 stond de mallemolen van Giesen e

1995: In 1995 stond de mallemolen van Giesen maar liefst 75 jaar op de Gennepse markt. En dat werd grootst gevierd in het Gennepse. (12.57 min)

1995: eind januari 1995 was het wéér hoogwater,

1995: eind januari 1995 was het wéér hoogwater, slechts 13 maanden na de overstromingen van kerstmis 1993: Het hoogwater in en rond Gennep van eind januari begin februari 1995. De waterstand bij de Niersbrug was nog zo’n 20cm hoger dan kerst 1993 toen Gennep het landelijk nieuws haalde omdat de Niersdijk op 2 plaatsen doorbrak. Ditmaal, in 1995, hielden alle dijken en noodvoorzieningen het. Een film van Harm Teunissen. (31.56 min)

2000: In 1999 stopte de productie van de Papierfabriek Gennep (PAGE)

2000: In 1999 stopte de productie van de Papierfabriek Gennep (PAGE) en in 2000 begon de sloop. L1 maakte een reportage: Genneps trots en ver en veruit grootste werkgever stopte. Op 15 jan 1999 kwam de laatste moederrol van de imposante PM5. De jaren erna werd de fabriek gesloopt met als een van de laatste onderdelen het opblazen van de schoorsteen op 13 december 2000. L1 zond die dag een reportage uit over de Page, het opblazen van de schoorsteen en de plannen voor een Page-museum met interviews van (oud-)werknemers van de Page. (5.38 min)

2000: in april 2000 wordt voor de allereerste keer de reünie “Rondum de Mèrt

2000: in april 2000 wordt voor de allereerste keer de reünie “Rondum de Mèrt” gevierd met heel veel Gennepenaren en oud-Gennepenaren. Deze film toont fragmenten van de film die toen gemaakt is (verkregen via Tonny Wilbers). (7.54 min)

2004: in october 2004 zendt RTL Z het programma “Focus op Gennep” uit:

Inleidende tekst volgt nog. 

(7.45min)

2004: de Postcodeloterij Straatprijs valt in Gennep

2004: de Postcodeloterij Straatprijs valt in Gennep, op de Logterheuvel. De TROS zendt de uitreiking uit. (4.37 min)

2005: Op 16 april 2005 wordt de A1 van Vitesse uit Gennep kampioen

2005: Op 16 april 2005 wordt de A1 van Vitesse uit Gennep kampioen na een overwinning op IVO A1 uit Velden. En dat moet natuurlijk gevierd worden. (12.55min)

2007: 26 november 2007: Het is nu 28 okt 2017 en de lokale omroep

2007: 26 november 2007: Het is nu 28 okt 2017 en de lokale omroep (Magic-Omroep Gennep-NiMa-Omroep Maasduinen) stopt er mee en vraagt faillissement aan nadat de gemeente koos voor GennepNews. Dit filmpje laat een heel klein stukje zien uit de commissie-vergadering. Erik Spikmans heeft net het woord gehad en vervolgens komt Willem Janssen namens Magic aan het woord. Ook toen werd al gevraagd om samenwerking tussen beide partijen. Erik Spikmans ging later daadwerkelijk bij de lokale omroep werken, maar dat spatte een aantal jaren geleden uiteen. En in 2016 verscheen GennepNews en won het in de Gennepse gemeenteraad van Magic/Omroep Gennep, hetgeen dan uiteindelijk leidde tot het faillissement van Magic. En hoe het verder gaat? De toekomst zal het leren. (0.35min)

2008: op de Proms trad Heart of Stones op met onder meer Pierre Verhasselt

Inleidende tekst volgt nog

(3.41min)

2012 Jaaroverzicht

Het Genneps jaaroverzicht van 2012. Het was het jaar van de Floriade, van het afscheid van burgemeester de Loo, de komst van de burgemeester de Koning, prins Guus, Gennep on Wheels, de Maluku Ride Out van de Molukkers, Piet Paulusma met de klimaatstraatprijs in de Jasmijnstraat, schaatsen op de Siep en nog heeeeeel veel meer.
(35.03 min)

2007 Jaaroverzicht

Het Genneps jaarverslag van 2007. Geen Niersjaarsduik in 2007, maar wel een nieuwjaarsconcert. Prins Pierre (Verhasselt). Vitesse net geen kampioen, de Martinusschool wordt gesloopt. Verschillende branden, de flat op de kop van het Pagepark wordt gebouwd, deken Huisman is 25jr deken en nog heel veel meer.

2009 Jaar overzicht

Het Genneps jaaroverzicht van 2009. Laat u verrassen. Veel sneeuw. De ambtenaren van Gennep Mook en Bergen hebben gezamenlijke sessies als voorbereiding op de samenvoeging, welke er niet zou komen. Het Petershuis bestaat 25 jaar. Vitesse wordt kampioen, de lotto hoofdprijs valt in Gennep evenals de postcodeloterij straatprijs. De oude supermarkt van jan Linders wordt gesloopt. Maarten Daniels wordt prins. Er zijn vossen in het Niersdal. Er zijn pleinfeesten, Niersvalley en er is Summmertime. O ja: en de Martinustoren wordt gerenoveerd. En nog veel meer. (19.09min)

1952 Ottersumse EHBO

1952: een ongeval in Ottersum op het Raadhuisplein. De Ottersumse EHBO oefent voor de situatie dat het een keer  echt gebeurt.

1952 Ottersumse brandweer

1952: opnames van de Ottersumse brandweer in actie

1952 Ottersum: Raadhuis en ambtenaren

Opname van het Ottersumse raadhuis en de aldaar werkzame ambtenaren.

1952 Confectie-atelier Ottersum

1952: na het sluiten van de boterfabriek aan het Zand in Ottersum (Stoomzuivelfabriek St Jan) begon daar een confectie-atelier:

1951 Bombakkes sleuteloverdracht en optocht

Filmopname waarin we bij het begin van het carnavalsgebeuren de sleuteloverdracht van de stad Gennep van burgemeester Gilissen aan prins carnaval Huub Timmermans (1951) zien. Vervolgens ook nog opnames van de optocht. Totale duur 4:23min).

1950: Aankomst van Sinterklaas

Een aantal gelovige kinderen verzamelden zich half november aan de Loswal om de goedheiligman te verwelkomen. Hij kwam per boot, waarvan we  overigens de zeewaardigheid ernstig moet betwijfelen, in Gennep aan. Ook bleek op deze schuit helaas geen plek voor het veel bezongen paard van Sinterklaas. Wellicht dat deze  “Americo”  later per vrachtauto of trein kwam?