Archief op 6 november 2021

1965: Gilden Landjuweel

18. 1965: grote gildendag op de Groes: het Landjuweel.

1965: grote gildendag op de Groes: het Landjuweel. De gilden trekken eerst door de Niersstraat.

De film gemaakt op de eerste verdieping aan het begin van de Niersstraat laat de grote verscheidenheid aan groepen zien die voorbij trekken. Veel Vendelzwaaiers, mannen in frak, veel trommelaars, calèches (openkoetsrijtuigen),  schutterskoningen en koninginnen, mannen gearmd met vrouwen, heuse Maria’s,  ruiters ter paard, en heel veel publiek langs de weg. (4.59min)

1965: Sacramentsprocessie door Niersweg, Markt en Zandstraat

17. 1965: Sacramentsprocessie door Niersweg, Markt en Zandstraat

1965: Sacramentsprocessie door Niersweg, Markt en Zandstraat, gefilmd door Mies Mooren. nb.Sacramentsdag, ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament genoemd, is een hoogfeest binnen de Rooms Katholieke Kerk. Het feest valt oorspronkelijk op de tweede donderdag na Pinksteren, maar wordt vandaag in de Belgische, Italiaanse en Nederlandse kerken meestal gevierd op de zondag erna. (4.37min)

1955: de harmonie jaren ’50. o.a de opening van de Maasbrug in 1955

16. 1955: de harmonie jaren ’50. Oa de opening van de Maasbrug in 1955

Op 17 mei 1955 werd de nieuwe verkeersbrug over de Maas  feestelijk in gebruik genomen. Voor de verkeersbrug werd gebruikt gemaakt van de vrije ruimte op de pijlers van de oude spoorbrug. De Commissarissen der Koningin van Noord-Brabant (De Quay) en Limburg (Houben) verrichtten de openingshandelingen. De Maasbrug is uitgevoerd als een stalen vakwerkbrug, één van de weinige grote rivierbruggen voor wegverkeer van dit type in Nederland, bestaande uit vijf delen van elk 62 meter lengte. De brug telt 1×2 rijstroken en heeft daarnaast een vrijliggend fietspad aan de noordzijde van de brug. De brug heeft voornamelijk een functie voor het regionale verkeer. Voor doorgaand verkeer is de 3 kilometer zuidelijker gelegen Maasbrug Boxmeer gelegen in de A77 de aangewezen route. (4.26 min)

1953: De Barmhartige Samaritaan.

15. 1953: onthulling van het oorlogsmonument de Barmhartige Samaritaan: oud monument) “De Barmhartige Samaritaan”

waarmee de gevallenen werden herdacht. “Het leven dat zij voor de vrijheid gaven verbiedt ons te leven als angstige slaven”. Het monument herdenkt de inwoners van Gennep die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog, en ook die soldaten die sneuvelden bij de bevrijding van Gennep. Tekst op A.N.W.B. bord: Barmhartige samaritaan, oorlogsmonument aan de hand van Jacob Maris (1953). Opgericht door de Gennepse bevolking”. De namen van 54 plaatselijke oorlogsslachtoffers en gevallenen zijn in de voet van het monument opgenomen. (3.32 min)

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.