Stichting Erfgoed Gennep

Aantal (zelf) gescande bestanden 18/06/2022: 27.324 Totaal aantal bestanden: 372.372

Nieuws:
18/06 Vandaag kwam - op een van de nationale archeologiedagen - een aantal kinderen langs om hun 'vondsten' te laten fotograferen. Lees er meer over op onze Nieuwspagina. Zie ook in het hoofdmenu het onderwerp "archeologiekelder Gennep"


29/05 Kijk op de nieuwspagina voor meer informatie. DeStEG verleent haar medewerking aan de komende "Nationale archeologiedagen". Deze worden op 18 -19 juni aanstaande gehouden. In samenwerking met het Petershuis en de stichting Monarch. Lees meer hierover onze Nieuwspagina. Zie ook in het hoofdmenu het onderwerp "archeologiekelder Gennep"


28/05 Kijk op de nieuwspagina voor meer informatie. Afgelopen maanden zijn we druk geweest met het in november bij AH te verschijnen plaatjes-spaarboek " De vele gezichten van Gennep" . Lees er meer over op de nieuwspagina Nieuws


12/05 Inmddels weer ruim een maand verder . Het concept voor het plaatjesboek over Gennep ligt bij de drukker. Aan het eind van het jaar wordt bij een bekende grootgrutter uitgegeven. Intussen zijn we druk doende met het scannen van het archief van het Gilde. Een paar kratten met documenten en foto's


31/03 De afgelopen weken was het stil op de website omdat er achter de schermen hard is gewerkt aan het boek dat in het najaar gaat verschijnen. Daarnaast twee publicaties gescand en online gezet over de MBS. Zie de Boekenkast


Wat is het doel?

“Gennep heeft een rijke historie”, zo staat te lezen op de gemeentelijke website. Dat klopt. Veel mensen hebben zich in het verleden beziggehouden met onderwerpen uit de rijke historie van Gennep. Maar ook nu nog zijn er talloze geïnteresseerden druk met die onderwerpen. Er is en er wordt veel informatie verzameld, er is en er wordt gepubliceerd en er wordt met grote regelmaat materiaal beschikbaar gesteld voor tentoonstellingen of presentaties. Het gebeurt altijd op individuele basis, onderwerp gericht, incidenteel en dus niet in een samenhangend kader waarin de geschiedenis van Gennep systematisch wordt bestudeerd en daar willen wij verandering in brengen.

Veel materiaal beschikbaar

Veel materiaal beschikbaar

Er is veel materiaal beschikbaar. We zijn druk bezig met scannen. Heel veel foto's en dia's (>20.000!) zijn al gedigitaliseerd. Maar de meeste tijd gaat zitten in het beschrijven (metadateren). Pas dan krijgt een foto of dia vaak pas betekenis. Binnenkort kunt u de eerste serie bekijken.

Duizenden foto's scannen en beschrijven

Duizenden foto's scannen en beschrijven

Naast scannen zal er veel "gemetadateerd" moeten worden. Een foto mét beschrijving is nu eenmaal interessanter dan het beeldmateriaal pur sang.

Nieuwsgierig?

Nieuwsgierig?

We heb een plek waar u uw materiaal - dat voor de geschiedenis van onze stad van belang is - kunt inleveren of in bruikleen kunt afstaan. U kunt ons vinden in de benedenverdieping van de bibliotheek.
Voorlopige openingstijd voor publiek: woe 14.30u - 16.30u

Blijf ons volgen!

Heeft u zelf foto's dia's of films over Gennep . U kunt ons helpen door ze ons in bruikleen te geven of te schenken. Wij digitaliseren ze en publiceren ze misschien binnen kort wel op de beeldbank!

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.