Stichting Erfgoed Gennep

Aantal (zelf) gescande bestanden 28/09/2032: 23.768 Totaal aantal bestanden: 366.187

Nieuws:
Stichting Erfgoed doet mee aan de "Rabo Clubsupport" actie" zie de rubriek "Nieuws" of Klik hier: Wij waarderen het zeer als u ons steunt!

17/10 Aantal (beschreven) bidprentjes is deze week tot >1700 gestegen! Zie het menu "beeldbank(en)" of klik hier

10/10 Aantal (beschreven) bidprentjes is deze week tot >1500 gestegen! Zie het menu "beeldbank(en)" of klik hier

30/09 Jubileumnummer Vitesse 1908-1933 uit 1933 (vanaf blz. 29) (zie de rubriek "boeken/tijdschriften/kranten)" of klik hier


28/09 Artikel over "Marie van de Oude (Alden) Tol" uit het Limburgs Dagblad 02-02-1964. Zie de rubriek "boeken/tijdschrften" of klik hier


"Venters bij ons op d'n Balkan", een verhaal over leveranciers aan bewoners van het Voorhoevepark jaren 50-60. Klik hier

17/09 "De geschiedenis van sanatorium Zonlichtheide" Klik hier voor het verhaal en hier voor de (55) foto's.

Wat is het doel?

“Gennep heeft een rijke historie”, zo staat te lezen op de gemeentelijke website. Dat klopt. Veel mensen hebben zich in het verleden beziggehouden met onderwerpen uit de rijke historie van Gennep. Maar ook nu nog zijn er talloze geïnteresseerden druk met die onderwerpen. Er is en er wordt veel informatie verzameld, er is en er wordt gepubliceerd en er wordt met grote regelmaat materiaal beschikbaar gesteld voor tentoonstellingen of presentaties. Het gebeurt altijd op individuele basis, onderwerp gericht, incidenteel en dus niet in een samenhangend kader waarin de geschiedenis van Gennep systematisch wordt bestudeerd en daar willen wij verandering in brengen.

Veel materiaal beschikbaar

Veel materiaal beschikbaar

Er is veel materiaal beschikbaar. We zijn druk bezig met scannen. Heel veel foto's en dia's (>20.000!) zijn al gedigitaliseerd. Maar de meeste tijd gaat zitten in het beschrijven (metadateren). Pas dan krijgt een foto of dia vaak pas betekenis. Binnenkort kunt u de eerste serie bekijken.

Duizenden foto's scannen en beschrijven

Duizenden foto's scannen en beschrijven

Naast scannen zal er veel "gemetadateerd" moeten worden. Een foto mét beschrijving is nu eenmaal interessanter dan het beeldmateriaal pur sang.

Nieuwsgierig?

Nieuwsgierig?

We heb een plek waar u uw materiaal - dat voor de geschiedenis van onze stad van belang is - kunt inleveren of in bruikleen kunt afstaan. U kunt ons vinden in de benedenverdieping van de bibliotheek.
Voorlopige openingstijd voor publiek: woe 14.30u - 16.30u

Blijf ons volgen!

Heeft u zelf foto's dia's of films over Gennep . U kunt ons helpen door ze ons in bruikleen te geven of te schenken. Wij digitaliseren ze en publiceren ze misschien binnen kort wel op de beeldbank!

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.