Stichting Erfgoed Gennep

Aantal (zelf) gescande bestanden 23/05/2022: 40.427 Totaal aantal bestanden: 377.649
Nieuws:

20/05 Op de eerste ruilbeursdag (13/5) zijn er 235 mensen geweest om plaatjes te ruilen . Afgelopen zaterdag (20/5) waren ruim zo'n 110! Een mooi slot aan een succesvolle actie.
16/04

De actie van AH is voorbij. Op 13 mei is er een ruilbeurs van 14.00-16.00u in de Kenniskeuken (onder de Bibliotheek). Het boek - maar nu in z'n geheel- staat hier

17/04

Deze week ruim 100 bidprentjes ontvangen. We hebben een NBDS boek gescand en gepubliceerd. Een fotocollectie van oud apotheker Muskens gescand en de boeken van kasteel Heijen zijn bijna klaar. (Zie ook rubrieken: Nieuws en Nieuw binnen)
12/03

Deze week is het archief van het Gilde afgeleverd. We zijn op 90% van het scannen van het materiaal van Kasteel Heijen. Op 31/3 verzorgt de StEG een lezing bij de KBO. Op 14/4 doen we mee aan de lokale Erfgoed Dag. Kijk voor meer op de nieuwspagina.
24/02

Vandaag gaven we lezing in de Regenboog over de werkzaamheden en bestanden van de StEG. Ook is de Gemeente-almanak van 1934 aan de boekenkast toegevoegd

Wat is ons doel?

“Gennep heeft een rijke historie”, zo staat te lezen op de gemeentelijke website. Dat klopt. Veel mensen hebben zich in het verleden beziggehouden met onderwerpen uit de rijke historie van Gennep. Maar ook nu nog zijn er talloze geïnteresseerden druk met die onderwerpen. Er is en er wordt veel informatie verzameld, er is en er wordt gepubliceerd en er wordt met grote regelmaat materiaal beschikbaar gesteld voor tentoonstellingen of presentaties. Het gebeurt altijd op individuele basis, onderwerp gericht, incidenteel en dus niet in een samenhangend kader waarin de geschiedenis van Gennep systematisch wordt bestudeerd en daar willen wij verandering in brengen.

Veel materiaal beschikbaar

Veel materiaal beschikbaar

Er is veel materiaal beschikbaar. We zijn druk bezig met scannen. Heel veel foto's en dia's (>35.000!) zijn al gedigitaliseerd. Maar de meeste tijd gaat zitten in het beschrijven (metadateren). Pas dan krijgt een foto of dia vaak pas betekenis. Binnenkort kunt u de eerste serie bekijken.

Duizenden foto's scannen en beschrijven

Duizenden foto's scannen en beschrijven

Naast scannen zal er veel "gemetadateerd" moeten worden. Een foto mét beschrijving is nu eenmaal interessanter dan het beeldmateriaal pur sang. Metadateren gebeurt met het programma Photo Mechanic. Kort gezegd worden de gegevens: wie, wat, wanneer en waar als IPTC gegevens in de foto's vastgelegd,

Nieuwsgierig?

Nieuwsgierig?

We heb een plek waar u uw materiaal - dat voor de geschiedenis van onze stad van belang is - kunt inleveren of in bruikleen kunt afstaan. U kunt ons vinden in de benedenverdieping van de bibliotheek.
Voorlopige openingstijd voor publiek: woe 14.30u - 16.30u

Blijf ons volgen!

Heeft u zelf foto's dia's of films over Gennep . U kunt ons helpen door ze ons in bruikleen te geven of te schenken. Wij digitaliseren ze en publiceren ze misschien binnen kort wel op de beeldbank!

Disclaimer: De stichting Erfgoed Gennep heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was verzoeken wij hem/haar contact met ons op te nemen.
KvK nummer 80901395, RSIN 861844634, Rabo rek. nr. NL36 RABO 0361 4746 60
Wij zijn een door de belastingdienst erkende "Culturele ANBI" instelling.